Bezpieczny najem

Sierpień i wrzesień to tradycyjny okres wzmożonej aktywności na rynku najmu. Po pierwsze, studenci poszukujący nowego lokum, którzy zmieniają miasto, uczelnie lub paczkę współtowarzyszy. Po drugie, osoby zmieniające miejsce zamieszkania z przyczyn zawodowych, które czas przeprowadzki chcą skorelować z rokiem szkolnym, by pociechy jak najmniej odczuły dyskomfort z niej wynikający.

Można powiedzieć – rynek szaleje. Mamy ogromną rzeszę poszukujących, ale też i wielu wynajmujących poszukujących w tym czasie nowych lokatorów. Wiadomo – wynajmą teraz za lepszy czynsz. Rynkiem rządzą mechanizmy popytu i podaży – im większy popyt, tym lepszą cenę można osiągnąć. Na tym rynku pojawiają się też osoby / podmioty, które wykorzystują niewiedzę, brak czujności czy “pęd za okazją”, aby dorobić się kosztem osób na ‘wczoraj’ poszukujących taniego lokum. Dlatego, mimo wszystko, warto zachować zdrowy rozsądek i nie dać się “naciągnąć”. Jeśli więc musisz wynająć mieszkanie w tym okresie, mamy kilka rad dla Ciebie:

 1. Z ofertami nieruchomości możesz zapoznać się wstępnie przez internet, ale zanim podejmiesz decyzję i wpłacisz jakiekolwiek pieniądze – obejrzyj wcześniej mieszkanie osobiście. Inne opcje – to ogromne ryzyko.
 2. W centrum i w pobliżu uczelni czynsze najmu są najwyższe. Zapoznaj się z topografią miasta i komunikacją miejską – być może bardziej odległa lokalizacja, lecz dobrze skomunikowana z Twoim punktem codziennej podróży będzie tańsza o kilkanaście lub kilkadziesiąt procent ! To wymierne oszczędności w skali roku lub kilku lat.
 3. Jeśli mieszkanie podoba Ci się – negocjuj warunki. To nie sklep, tu ceny są możliwe do negocjacji.
 4. Zapoznaj się ze wszystkimi kosztami eksploatacji. Oprócz opłat dla właściciela zazwyczaj Twoim kosztem będą zużyte media, jak prąd, woda, gaz, czasem ogrzewanie czy wywóz śmieci.
 5. Kaucję wpłacaj oraz opłaty czynszu lub zaliczek na media dokonuj wyłącznie za pokwitowaniem.
 6. Bezwzględnie podpisz umowę najmu, która precyzyjnie określa czas jej trwania, zobowiązania stron, kwoty opłat i terminy ich płatności.
 7. Spisując umowę sprawdź czy masz do czynienia z osobami posiadającymi tytuł prawny do lokalu. Możesz sprawdzić to m.in. na podstawie Księgi Wieczystej (dostępnej elektronicznie na stronie ekw.ms.gov.pl) lub aktualnego zaświadczenia ze spółdzielni mieszkaniowej.
 8. Zadbaj o precyzyjny protokół zdawczo-odbiorczy, w którym spisane są nie tylko stany liczników, ale i wyposażenie oraz stan nieruchomości. Zarejestruj tam wszystkie usterki i uszkodzenia, abyś po zakończonym najmie za nie nie odpowiadał.
 9. Dobieraj rozważnie współlokatorów – pamiętaj: za zobowiązania wynikające z umowy najmu wszyscy najemcy odpowiadają solidarnie.
 10. Wynajmując mieszkanie będziesz z niego korzystać tylko czasowo. Mieszkań na rynku jest wiele, żadna “uciekająca okazja” nie jest warta ryzyka utraty pieniędzy.
 11. Jeśli nie musisz wynajmować teraz – poczekaj do listopada. Spadek cen najmu może Cię miło zaskoczyć.

Agencje nieruchomości mogą skutecznie pomóc w wyszukaniu odpowiedniego lokum. Ich usługi są odpłatne, zazwyczaj na poziomie 1-miesięcznego czynszu najmu, choć dostępne są oferty 0%, gdzie całość wynagrodzenia pokrywa właściciel lokalu (tak jest w przypadku ofert zamieszczonych na stronie www.remax-polska.pl).

Warto jednak skorzystać z takiej usługi, gdyż:

 1. Oszczędzasz czas – agenci szukają ofert spełniających Twoje oczekiwania i umawiają Cię na oglądanie wciąż aktualnych ofert.
 2. Oszczędzasz pieniądze – agenci znają ceny rynkowe w danej lokalizacji –  pomogą negocjować czynsz najmu, a wiedząc, gdzie będziesz dojeżdżał mogą zarekomendować Ci inne rozwiązania.
 3. Zwiększasz bezpieczeństwo – agenci pomogą w sporządzeniu i negocjacjach warunków umowy, zadbają o precyzyjny protokół przekazania mieszkania oraz o sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości.

Jeśli interesuje Cię oferta zamieszczona na stronie www.remax-polska.pl lub chcesz zlecić nam wyszukanie odpowiedniego lokum skontaktuj się z najbliższym agentem nieruchomości RE/MAX.

[AS] 30-08-2015

Mini poradnik dla osób, które po raz pierwszy wynajmują nieruchomość. Część 15 – Samodzielnie czy z agentem

Decydując się na współpracę z profesjonalnym agentem nieruchomości znacząco oszczędzasz swój czas oraz możesz uniknąć wielu pułapek czyhających na nieostrożnych wynajmujących. Po pierwsze, agent nieruchomości ma doświadczenie w przeprowadzaniu tego typu transakcji. Spotkał na swojej drodze wielu ludzi, dlatego łatwiej mu ocenić potencjalnego najemcę. Po drugie, nie musisz angażować się w pokazywanie mieszkania osobiście. Nieraz kilka, kilkanaście osób musi obejrzeć nieruchomość, aby ktoś się na nią zdecydował. Czasem trzeba zadziałać szybko, zaprezentować mieszkanie w ciągu 2-3 godzin, a Ty właśnie jesteś w pracy i co wtedy? Okazja na najemcę bezpowrotnie ucieka. Po trzecie, skrupulatny agent zarejestruje wszystkich oglądających. Będziesz wiedział kto był w Twoim mieszkaniu. Złodzieje raczej unikają agentów nieruchomości. Po czwarte, agent zna realia i potrzeby rynku, doradzi na jakim poziomie ustalić czynsz najmu, wskaże potrzebne elementy wyposażenia itp. Dodatkowo będzie promował Twoją nieruchomość nie tylko w internecie, ale też i we współpracy z innymi pośrednikami i biurami. I po piąte, pomoże wynegocjować najlepsze warunki oraz doradzi właściwe zapisy w umowie. Oczywiście – agent za swoją usługę pobierze wynagrodzenie. Jednak dzięki działaniom agenta korzyści jakie osiągniesz, tj. krótszy czas wynajmu (mieszkanie nie stoi długo puste – nie zarabiając), lepszy uzyskany czynsz, dobre zapisy w umowie, oszczędność czasu i pieniędzy przeznaczonych na dojazdy i marketing, zazwyczaj przekroczą przewyższą? (mniej negatywnie, przekroczą źle się kojarzy) poniesione wydatki.

Jeśli jednak zdecydujesz się działać samodzielnie mamy dla Ciebie kilka porad:

 • umowy sporządzaj zawsze na piśmie, dbaj o szczegółowe zapisy,
 • sporządź dokładny protokół zdawczoodbiorczy, który możesz uzupełnić o dokumentację zdjęciową,
 • w miarę możliwości korzystaj z opcji najmu okazjonalnego,
 • nigdy nie rezygnuj z kaucji, to najlepsze zabezpieczenie faktyczne płatności czynszu,
 • na bieżąco monitoruj płatności czynszu, w razie opóźnienia reaguj natychmiast,
 • opłaty eksploatacyjne rozliczaj na bieżąco, na podstawie wskazań liczników,
 • sprawdzaj okresowo (co kilka miesięcy) stan nieruchomości,
 • jeśli umowa ma ulec przedłużeniu, sporządź aneks lub nową umowę.

Jeśli chcesz skorzystać z obsługi agenta RE/MAX – wejdź na stronę www.remax-polska.pl i znajdź najbliższego agenta.

W ramach współpracy w zakresie obsługi wynajmujących zapewniamy: szeroki marketing oferty wg planu marketingowego, współpracę z innymi agentami w ramach sieci MLS RE/MAX oraz z agentami na rynku lokalnym, doradztwo w zakresie ustalenia czynszu najmu oraz przygotowania mieszkania pod wynajem, bieżący kontakt oraz informowanie o postępach, pomoc w finalizacji transakcji (wsparcie przy zawieraniu umowy, negocjacjach warunków najmu, przekazaniu mieszkania), obsługę klientów zagranicznych.

Aby poznać szczegóły – skontaktuj się z agentem RE/MAX.

 

[AS] 21-08-2015

[15] Samodzielnie czy z agentem

Mini poradnik dla osób, które po raz pierwszy wynajmują nieruchomość  – idealny dla właścicieli mieszkań i domów przeznaczonych pod wynajem na cele mieszkalne

Mini poradnik dla osób, które po raz pierwszy wynajmują nieruchomość. Część 14 – Powiadomienia, adresy do korespondencji

W umowie najmu warto wskazać adresy do korespondencji – zarówno pocztowej, jak i e-mailowej. W przypadku jakichkolwiek trudności będziemy mieli podstawę uznać, że wysłanie pisma na wskazany w umowie adres będzie skutecznym powiadomieniem drugiej strony.

 

[AS] 21-08-2015

[14] Powiadomienia, adresy do korespondencji

Mini poradnik dla osób, które po raz pierwszy wynajmują nieruchomość  – idealny dla właścicieli mieszkań i domów przeznaczonych pod wynajem na cele mieszkalne

Mini poradnik dla osób, które po raz pierwszy wynajmują nieruchomość. Część 13 – Współwłasność a umowa najmu

W przypadku kiedy nieruchomość stanowi własność kilku osób (współwłasność) istotnym jest, aby wszyscy współwłaściciele akceptowali jej zawarcie. Oddanie lokalu w najem przekracza tzw. czynności zwykłego zarządu, dlatego zawarcie takiej umowy wymaga zgody wszystkich właścicieli. Współwłaściciele mogą upoważnić jednego z nich (lub inną osobę) do zawierania w ich imieniu umowy najmu. Będą wtedy jej stronami. Mogą też wyrazić swoją zgodę na najem lokalu, najlepiej w formie pisemnej.

Opodatkowanie dochodów z najmu dotyczy każdego ze współwłaścicieli, bez względu na to czy czynsz płacony jest na ich konto, czy konto innego współwłaściciela. Przychód w takim przypadku liczony jest w sposób proporcjonalny, podobnie mogą być rozliczane koszty. Jedynie w przypadku współwłasności małżeńskiej małżonkowie mogą wskazać jednego z nich, który uwzględni całe koszty w swoim rozliczeniu podatkowym.

 

[AS] 08-08-2015

[13] Współwłasność a umowa najmu

Mini poradnik dla osób, które po raz pierwszy wynajmują nieruchomość  – idealny dla właścicieli mieszkań i domów przeznaczonych pod wynajem na cele mieszkalne

Mini poradnik dla osób, które po raz pierwszy wynajmują nieruchomość. Część 12 – Najem okazjonalny

Właściciel będący osobą fizyczną, nieprowadzący działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali, może skorzystać z tzw. najmu okazjonalnego lokalu.

Umową najmu okazjonalnego jest umowa najmu lokalu służącego do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Wygasa po zakończeniu okresu najmu lub ulega rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia tej umowy. Umowa najmu okazjonalnego oraz zmiany tej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Umowa najmu okazjonalnego daje możliwość szybkiej eksmisji najemców (w trybie egzekucji), jeśli zwlekają z wyprowadzką (opróżnieniem lokalu), bez konieczności prowadzenia przewlekłych procesów sądowych i dodatkowego oczekiwania na lokal socjalny. W przypadku najmu okazjonalnego nie obowiązuje też okres ochronny – od 1 listopada do 31 marca – uniemożliwiający w tym czasie eksmisję osób zamieszkujących w lokalu, eksmisję można stosować nawet w stosunku do kobiet w ciąży czy małoletnich.

Warunkiem zawarcia umowy najmu okazjonalnego jest złożenie oświadczenia przez najemcę w formie aktu notarialnego stanowiącego załącznik do umowy, w którym najemca poddaje się egzekucji i zobowiązuje do opróżnienia i wydania lokalu mieszkalnego używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego po rozwiązaniu tej umowy. Najemca musi wskazać inny lokal, w którym mógłby zamieszkać w razie wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia wynajmowanego lokalu. Dodatkowo do umowy załącza się oświadczenie właściciela lokalu „zastępczego” lub osoby posiadającej tytuł prawny do takiego lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie u niego najemcy i jego domowników w razie przymusowej wyprowadzki z wynajmowanego lokalu. Wynajmujący może zażądać, żeby to oświadczenie miało notarialnie poświadczony podpis.

Umowa najmu okazjonalnego musi być zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym w ciągu 14 dni od daty rozpoczęcia najmu. Najemca ma prawo żądać okazania potwierdzenia zarejestrowania umowy w Urzędzie.

Umowa nie spełniająca powyższych warunków nie jest umową najmu okazjonalnego lokalu, a tym samym podlega  wszystkim restrykcjom ustawy. Dlatego samo zapisanie w umowie, że jest to “umowa najmu okazjonalnego” jest niewystarczające. Konieczne są dodatkowe załączniki oraz spełnienie wszystkich wymagań (czas oznaczony umowy, cele mieszkalne).

Zawarcie umowy najmu okazjonalnego związane jest z dodatkowymi kosztami czynności notarialnych (ok. kilkuset złotych). Nie jest to zbyt rozpowszechniona formuła, dlatego najemcy niechętnie podchodzą do takich rozwiązań, w szczególności, jeśli wiąże się to dla nich z kolejnym wydatkiem. Dlatego warto zastanowić się nad ich poniesieniem przez wynajmującego, gdyż w przypadku ewentualnych późniejszych trudności z najemcami taka forma umowy pozwala oszczędzić nerwy oraz utracone pieniądze z tytułu czynszu, jeśli najemcy przestają płacić i nie chcą się wyprowadzić.

 

[AS] 19-07-2015

[12] Najem okazjonalny

Mini poradnik dla osób, które po raz pierwszy wynajmują nieruchomość  – idealny dla właścicieli mieszkań i domów przeznaczonych pod wynajem na cele mieszkalne

Mini poradnik dla osób, które po raz pierwszy wynajmują nieruchomość. Część 11 – Podatki

Opodatkowanie dochodów z tytułu najmu lokali mieszkalnych osiąganych poza działalnością gospodarczą może odbywać się na jeden z dwóch sposobów – ryczałtowo lub na zasadach ogólnych. Zawsze dochodem jest cała kwota czynszu, który płaci najemca. Do dochodu nie zaliczamy jedynie opłat eksploatacyjnych (np. opłaty za media – prąd, gaz itp.), jeśli z umowy wynika, że najemca jest zobowiązany do ich ponoszenia. Różnica polega na wysokości płaconego podatku oraz możliwości (lub nie) odliczania kosztów uzyskania przychodu (jak wydatki remontowe, wydatki na wyposażenie mieszkania itp.).

W przypadku podatku w formie ryczałtu wynosi on 8,5% od całości dochodu, ale nie odliczamy żadnych kosztów jego uzyskania. Musimy zawiadomić o wyborze takiej formy opodatkowania Urząd Skarbowy do 20-go dnia miesiąca następnego miesiąca po uzyskaniu pierwszego przychodu (w kolejnych latach już nie zawiadamiamy) oraz złożyć osobny PIT roczny (do końca stycznia). Taka forma opodatkowania często wybierana jest przez osoby posiadające do wynajmu jedno mieszkanie, które nie chcą prowadzić skomplikowanej buchalterii rozliczeniowej oraz osób osiągających wysokie dochody z innych źródeł, gdyż w przypadku ryczałtowego podatku dochody z najmu nie sumują się z innymi dochodami, co mogłoby powodować np. przejście do wyższej skali podatkowej.

W przypadku wyboru podatku na zasadach ogólnych płacimy podatek wg skali podatkowej, w której jesteśmy. Nie zawiadamiamy Urzędu Skarbowego, a dochody uwzględniamy w rocznej deklaracji PIT. Korzystając z tej formy opodatkowania mamy prawo do odliczenia udokumentowanych kosztów, jakie ponosimy, np. funduszu remontowego, opłat do wspólnoty za zarządzanie, kosztów pośrednictwa czy wydatków na malowanie mieszkania.

Wybór formy opodatkowania możemy zmienić w każdym roku przed 20 stycznia, powiadamiając o tym właściwy Urząd Skarbowy.

[AS] 12-07-2015

[11] Podatki

Mini poradnik dla osób, które po raz pierwszy wynajmują nieruchomość  – idealny dla właścicieli mieszkań i domów przeznaczonych pod wynajem na cele mieszkalne

Mini poradnik dla osób, które po raz pierwszy wynajmują nieruchomość. Część 10 – Kaucja i inne zabezpieczenia

Zawarcie umowy najmu może być uzależnione od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu, które przysługują wynajmującemu w dniu opróżnienia lokalu; kaucja nie może przekraczać dwunastokrotności miesięcznego czynszu najmu za dany lokal.

Jednak w praktyce przy najmie lokali mieszkalnych stosuje się kaucję najczęściej w wysokości 1-3 krotności czynszu najmu. Wyższe kaucje, dające lepsze zabezpieczenie wynajmującego, są najczęściej niemożliwe do uzyskania na rynku.

Jednakże pamiętać należy, że w przypadku, gdy najemca nie płaci czynszu pobrana kaucja jest jedynym faktycznym zabezpieczeniem takiej okoliczności. Całkowite zaniechanie pobierania kaucji nie jest rekomendowanym rozwiązaniem, podobnie rozkładanie jej na raty.

Jeśli najemca nie ma środków na wpłatę kaucji, to czy na pewno jest przygotowany do comiesięcznych opłat czynszu i kosztów eksploatacyjnych za mieszkanie? Wpłacona kaucja motywuje najemców do większej sumienności w opłatach oraz dbałości o lokal.

Wysokość kaucji powinna także być uzależniona od standardu i wartości przedmiotów pozostających w przedmiocie najmu. Jeśli najemcy mają zwierzęta (psy, koty) – można także zabezpieczyć się na okoliczność ewentualnych zniszczeń żądając wyższej kaucji.

Kaucja nie jest czynszem ani przychodem wynajmującego – to depozyt składany na pokrycie szkód lub zaległości czynszowych. Kaucja może być wpłacona w gotówce lub przelewem na wskazany rachunek bankowy.

Inne stosowane rozwiązania zabezpieczające przy umowach najmu to m.in. weksel lub poręczenie cywilne.

[AS] 28-06-2015

[10] Kaucja i inne zabezpieczenia

Mini poradnik dla osób, które po raz pierwszy wynajmują nieruchomość  – idealny dla właścicieli mieszkań i domów przeznaczonych pod wynajem na cele mieszkalne

Mini poradnik dla osób, które po raz pierwszy wynajmują nieruchomość. Część 9 – Opróżnienie przedmiotu najmu

Kiedy czas trwania najmu dobiegnie końca najemca jest obowiązany zwrócić przedmiot najmu w stanie niepogorszonym, za wyjątkiem dopuszczalnego zużycia, jakim jest zużycie wynikające z normalnego użytkowania przedmiotu najmu. Nie można więc oczekiwać, jeśli przekazaliśmy najemcy mieszkanie wprost po remoncie, aby nie nosiło śladów użytkowania.

W przypadku ulepszeń pozostawionych przez najemcę – mogą one pozostać za zgodą wynajmującego; wynajmujący może też zwrócić koszty nakładów tych ulepszeń albo żądać ich usunięcia. Ważne, aby w takim przypadku strony porozumiały się w tym zakresie. Porozumienie takie można zawrzeć już w umowie najmu, jeśli znany jest zakres planowanych ulepszeń.

Rozliczeniu końcowemu powinny podlegać także zużyte przez najemcę media.

Zwrot lokalu zazwyczaj odbywa się protokołem zdawczo-odbiorczym. Pomocnym w ocenie stanu z początku i końca okresu najmu jest zarówno sporządzany przy przekazywaniu mieszkania protokół, jak i ewentualnie wykonana wcześniej przez strony dokumentacja fotograficzna.

Wynajmujący powinien zwrócić najemcy wpłaconą kaucję w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu. Może uprzednio dokonać z niej potrąceń wynikających z rozliczenia płatności czy kosztów napraw lub remontów w przypadku stwierdzonych uszkodzeń.

Trzeba też pamiętać, że roszczenia z tytułu umowy najmu przedawniają się z upływem roku od zwrotu lokalu.

Warto w umowie najmu przewidzieć sytuację, gdy najemca pomimo upływu czasu najmu nie zwrócił lokalu. Można zrobić to poprzez ustalenie stawki za bezumowne korzystanie z lokalu, jako stawki dziennej, zbliżonej np. do stawki najmu krótkoterminowego takich mieszkań. Jeśli nie zostanie to określone, obowiązywać będzie dotychczasowa stawka czynszu. Zmotywuje to w przyszłości najemcę do terminowego opróżnienia mieszkania, w przeciwnym razie każdy dzień kosztować będzie go tyle, co średniej klasy hotel.

Dodatkowo, z upływem czasu najmu, wynajmujący powinien wezwać najemcę do wydania lokalu, aby w razie wątpliwości nie zostało to uznane jako akceptacja wynajmującego do kontynuowania najmu przez najemcę, co skutkowałoby przekształceniem się umowy najmu w umowę najmu na czas nieoznaczony.

 

[AS] 13-06-2015

[9] Opróżnienie przedmiotu najmu

Mini poradnik dla osób, które po raz pierwszy wynajmują nieruchomość  – idealny dla właścicieli mieszkań i domów przeznaczonych pod wynajem na cele mieszkalne

Mini poradnik dla osób, które po raz pierwszy wynajmują nieruchomość. Część 8 – Rozwiązanie umowy najmu

Jeżeli czas trwania najmu nie jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem z zachowaniem terminów umownych, a w ich braku z zachowaniem terminów ustawowych. Aby nie trzeba było czekać na upływ terminów ustawowych, które w szczególnych przypadkach wynoszą nawet 3 lata (wypowiedzenie umowy przez właściciela), strony powinny w umowie zastrzec terminy wypowiedzenia.

Umowa najmu na czas oznaczony ulega rozwiązaniu po upływie wskazanego w umowie okresu. Można ją wypowiedzieć wyłącznie w wypadkach określonych w umowie. Przewidując okoliczności, które mogą wpłynąć na rozwiązanie umowy przed upływem terminu, na który była zawarta warto wyspecyfikować je w umowie. Mogą być to np. planowana sprzedaż mieszkania czy konieczność zamieszkania przez właściciela w związku ze zmianą planów zawodowych. W takich sytuacjach oprócz wskazania okoliczności należy wskazać termin wypowiedzenia umowy.

Ponadto możliwe jest wypowiedzenie umowy na skutek okoliczności leżących po stronie najemcy.

Nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, jeżeli lokator:

 • pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali,
 • jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności,
 • wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody właściciela.

Istotne jest, aby w sytuacji, gdy najemca nie płaci czynszu w terminie w odpowiedni sposób powiadomić go o zamiarze wypowiedzenia i wyznaczyć dodatkowy termin zapłaty. Dopiero po upływie tego terminu można skutecznie wypowiedzieć umowę najmu.

 

[AS] 31-05-2015

 

[8] Rozwiązanie umowy najmu

Mini poradnik dla osób, które po raz pierwszy wynajmują nieruchomość  – idealny dla właścicieli mieszkań i domów przeznaczonych pod wynajem na cele mieszkalne.

Mini poradnik dla osób, które po raz pierwszy wynajmują nieruchomość. Część 7 – Czas trwania umowy najmu

Umowę najmu można zawrzeć na czas oznaczony lub nieoznaczony. Umowę najmu zawartą na więcej niż 10 lat poczytuje się jako umowę zawartą na czas nieoznaczony.

Większą elastyczność daje umowa zawarta na czas oznaczony 12-36 miesięcy.

Zawsze można ją przedłużyć na kolejny okres, jeśli strony wyrażą taką wolę. Nigdy nie wiemy jak potoczą nam się relacje z danym najemcą. Jeśli nie po naszej myśli, to po upływie czasu trwania umowy możemy szukać kolejnego lokatora.

Ważne jest, jeśli planujemy przedłużenie umowy najmu, zawrzeć stosowny aneks lub nową umowę, gdyż, jeżeli po upływie terminu oznaczonego w umowie, najemca używa nadal rzeczy za zgodą wynajmującego poczytuje się w razie wątpliwości, że najem został przedłużony na czas nieoznaczony.

 

[AS] 24-05-2015

 

[7] Czas trwania umowy najmu

Mini poradnik dla osób, które po raz pierwszy wynajmują nieruchomość  – idealny dla właścicieli mieszkań i domów przeznaczonych pod wynajem na cele mieszkalne.