Styczeń 2017 – RE/MAX National Housing Report (17.02.2017)

Na amerykańskim rynku mieszkań i domów styczeń był rekordowym pierwszym miesiącem roku w 9-letniej historii “Raportu” – z najwyższą sprzedażą, najwyższymi cenami i najkrótszą liczbą dni na rynku.

Według Dave’a Linigera (RE/MAX CEO, Prezes Zarządu i Współzałożyciel) zwiastuje to początek dobrego sezonu sprzedaży mieszkań i domów z szybszą sprzedażą i wyższymi cenami. Silny popyt ze strony kupujących oraz malejąca liczba ofert na rynku nieuchronnie będą prowadzić do wzrostów cenowych.

Liczba zamkniętych transakcji w styczniu 2017 r. w porównaniu ze styczniem 2016 r., który dotychczas był najlepszym styczniem w historii “Raportu, była wyższa o 4,5%.

Średnia cena wyniosła 208.500 USD i była wyższa niż w styczniu poprzedniego roku o 4,3%, choć niższa o 3% w odniesieniu do grudnia 2016 r.

Średni czas obecności nieruchomości na rynku w styczniu 2017 r. wynosił 66 dni. To więcej o 4 dni w porównaniu z grudniem 2016 r., ale o 5 dni mniej niż w styczniu 2016 r.

Liczba ofert wystawionych na sprzedaż w styczniu 2017 r. nadal maleje. Ofert sprzedaży jest o 4,3% mniej w porównaniu z poprzednim miesiącem i aż o 16,9% mniej w stosunku do ubiegłorocznego stycznia.

january2017nhr

RE/MAX National Housing Report wydawany jest co miesiąc od sierpnia 2008 r. Raport opiera się na danych z systemu MLS i obejmuje wszystkie typy nieruchomości mieszkaniowych dla około 53 metropolii w USA.

RE/MAX Polska www.remax-polska.pl

 

http://www.remax.com/newsroom/press-releases/february-2017-remax-national-housing-report.htm

 

Grudzień 2016 – RE/MAX National Housing Report (17.01.2017)

Na amerykańskim rynku mieszkań i domów silny grudzień zwieńczył najlepszy rok na tym rynku od czasu recesji. W ubiegłym roku sprzedaż nieruchomości mieszkaniowych była najwyższa w 8-letniej historii “Raportu” i przewyższyła wyniki 2015 r., dotychczas najlepszego roku w tym okresie. Aż w 9 miesiącach 2016 r., w odniesieniu do tego samego miesiąca poprzedniego roku, sprzedaż była wyższa.

W grudniu 2016 r. utrzymała się obserwowana w całym 2016 r. tendencja wzrostu cen i niskiej podaży. Choć miesiąc ten był jednym z trzech, w których sprzedaż była poniżej analogicznego miesiąca 2015 r. – w grudniu 2016 r. spadła o 1,8% w stosunku do grudnia 2015 r. – to jednak w blisko połowie badanych obszarów sprzedaż przewyższyła grudzień 2015 r., a w prawie dwóch trzecich obszarów przewyższyła sprzedaż w listopadzie 2016 r. Średni wzrost sprzedaży w odniesieniu do listopada 2016 r. wyniósł 1,7%.

Średnia cena sprzedaży była wyższa o 4,9% w porównaniu z grudniem 2015 r. i tylko o 1,8% niższa w odniesieniu do poprzedniego miesiąca, i wyniosła 216.000 USD.

Nadal mamy do czynienia z niską podażą mieszkań i domów. Liczba ofert wystawionych na sprzedaż w grudniu jest niższa niż przed rokiem o 17,9% oraz o 14% niższa niż w poprzednim miesiącu.

Średni czas obecności nieruchomości na rynku w grudniu 2016 r. wynosił 62 dni. To więcej o 3 dni w porównaniu z listopadem 2016 r., ale okres ten był też najkrótszym czasem sprzedaży obserwowanym w grudniu w całej historii “Raportu”.

 

RE/MAX National Housing Report wydawany jest co miesiąc od sierpnia 2008 r. Raport opiera się na danych z systemu MLS i obejmuje wszystkie typy nieruchomości mieszkaniowych dla około 53 metropolii w USA.

januarynhr

 

RE/MAX Polska www.remax-polska.pl

 

http://www.remax.com/newsroom/press-releases/january-2017-remax-national-housing-report.htm

Listopad 2016 – RE/MAX National Housing Report (16.12.2016)

Na amerykańskim rynku mieszkań i domów, pomimo typowego ochłodzenia sprzedaży w końcówce roku, listopad zakończył się wzrostem sprzedaży o ponad 19,1% w stosunku do ubiegłorocznego listopada i 1,4%-owym wzrostem cen w porównaniu z poprzednim miesiącem. Na przestrzeni ostatnich 8 lat ten listopad był listopadem o najwyższej jak dotąd sprzedaży na rynku mieszkaniowym.

Jak dotychczas, w 2016 r. odnotowano wzrosty cenowe w porównaniu rok do roku we wszystkich 11 miesiącach tego roku, a wzrosty sprzedaży w 9.

W listopadzie zanotowano niewielki spadek sprzedaży w stosunku do października 2016 r. o 1% i wzrost w porównaniu z ubiegłorocznym listopadem o 19,1%.

Średnia cena sprzedaży była wyższa o 8,9% w porównaniu z listopadem 2015 r., i o 1,4% wyższa w stosunku do poprzedniego miesiąca, i wyniosła 220.000 USD.

Nadal mamy do czynienia z niską podażą mieszkań i domów. Liczba ofert wystawionych na sprzedaż w listopadzie jest niższa niż przed rokiem o 17% i o 9,3% niższa niż w poprzednim miesiącu.

Średni czas obecności nieruchomości na rynku w listopadzie 2016 r. wynosił 59 dni. To więcej o 1 dzień w porównaniu z tegorocznym październikiem, ale mniej o 6 dni w stosunku do października 2015 r.

RE/MAX National Housing Report wydawany jest co miesiąc od sierpnia 2008 r. Raport opiera się na danych z systemu MLS i obejmuje wszystkie typy nieruchomości mieszkaniowych dla około 53 metropolii w USA.

RE/MAX Polska www.remax-polska.pl

http://www.remax.com/newsroom/press-releases/december-2016-remax-national-housing-report.htm

decemberinfographicfinal-1

Październik 2016 – RE/MAX National Housing Report (17.11.2016)

Na amerykańskim rynku mieszkań i domów październik był nie tylko drugim pod względem sprzedaży i najmniejszej liczby ofert wystawionych na rynek październikiem od 9 lat, ale też dodatkowo miesiącem o – jak dotychczas – największym wzroście cen w ujęciu rok do roku w 2016 r.

W miesiącu tym zanotowano wzrost sprzedaży w stosunku do września 2016 r. o 2% i spadek w porównaniu z ubiegłorocznym październikiem o 1%.

Średnia cena sprzedaży była wyższa o 8,3% w porównaniu z październikiem 2015 r., a o 1,6 % niższa w stosunku do poprzedniego miesiąca, i wyniosła 216.500 USD.

Nadal mamy do czynienia z niską podażą mieszkań i domów. Liczba ofert wystawionych na sprzedaż jest niższa niż przed rokiem o 15,9% i o 6,7% niższa niż w poprzednim miesiącu.

Średni czas obecności nieruchomości na rynku we wrześniu 2016 r. wynosił 58 dni. To więcej o 2 dni w porównaniu z tegorocznym wrześniem, ale mniej o 4 dni w stosunku do października 2015 r.

„Chociaż październik 2016 r. nie dorównał ubiegłorocznemu październikowi, to i tak wyniki sprzedaży oceniam bardzo dobrze. Od 13 miesięcy obserwujemy dwucyfrowy spadek nieruchomości liczby nieruchomości wystawionych na sprzedaż w ujęciu rok do roku. Nieuchronnie rynek będzie szedł więc w kierunku wzrostów cenowych.” Dave Liniger, RE/MAX CEO, Prezes Zarządu i Współzałożyciel

RE/MAX National Housing Report wydawany jest co miesiąc od sierpnia 2008 r. Raport opiera się na danych z systemu MLS i obejmuje wszystkie typy nieruchomości mieszkaniowych dla około 53 metropolii w USA.

RE/MAX Polska www.remax-polska.pl

http://www.remax.com/newsroom/press-releases/november-2016-remax-national-housing-report.htm

novembernhr

Wrzesień 2016 – RE/MAX National Housing Report (17.10.2016)

Na amerykańskim rynku mieszkań i domów we wrześniu zanotowano spadek w stosunku do sierpnia, co na przestrzeni ostatnich lat jest zjawiskiem typowym. Sprzedaż w porównaniu do poprzedniego miesiąca spadła o 11,7%, blisko przeciętnego spadku wrześniowego, który w ostatnich 8 latach wyniósł 11%. Natomiast w porównaniu z ubiegłorocznym wrześniem sprzedaż wzrosła aż o 2% i był to najlepszy wrzesień od 9 lat na rynku.

Średnia cena sprzedaży była wyższa o 5,1% w porównaniu z wrześniem 2015 r., a o 3,1% niższa w stosunku do poprzedniego miesiąca, i wyniosła 219.780 USD.

Nadal utrzymuje się niska podaż mieszkań i domów. Liczba ofert wystawionych na sprzedaż jest niższa niż przed rokiem o 15,1% i o 2,6% niższa niż w poprzednim miesiącu.

Średni czas obecności nieruchomości na rynku we wrześniu 2016 r. wynosił 56 dni. To więcej o 2 dni w porównaniu z tegorocznym sierpniem, ale mniej o 5 dni w stosunku do września 2015 r. Wrzesień był 42. miesiącem z rzędu, kiedy średni czas nieruchomości na rynku był poniżej 80 dni.

„Na rynku nieruchomości zazwyczaj we wrześniu dokonuje się mniej transakcji. Jest to typowy spadek po letnim sezonie wysokiej sprzedaży. Tym niemniej ten miesiąc był najlepszym wrześniem od 2008 r., odkąd prowadzony jest RE/MAX National Housing Report. Natomiast wzrost cen jest umiarkowany, na poziomie 5% w ujęciu rok do roku. To powoduje, że mamy rynek, z którego każdy może być zadowolony.” Dave Liniger, RE/MAX CEO, Prezes Zarządu i Współzałożyciel

RE/MAX National Housing Report wydawany jest co miesiąc od sierpnia 2008 r. Raport opiera się na danych z systemu MLS i obejmuje wszystkie typy nieruchomości mieszkaniowych dla około 53 metropolii w USA.

october2016_nhr

RE/MAX Polska www.remax-polska.pl

http://www.remax.com/newsroom/press-releases/october-2016-remax-national-housing-report.htm

Sierpień 2016 – RE/MAX National Housing Report

Na amerykańskim rynku mieszkań i domów, po lipcowej korekcie, sprzedaż znowu poszła w górę. W porównaniu z sierpniem ubiegłego roku sprzedaż wzrosła o 5,8%, a w porównaniu z lipcem 2016 r. o 2,8%. W tym czasie nastąpiły również wzrosty cen. Średnia cena sprzedaży była wyższa o 5,1% w porównaniu z sierpniem 2015 r. i o 0,4% w stosunku do poprzedniego miesiąca, i wyniosła 225.900 USD. Wzrost cen nieruchomości mieszkalnych od początku 2016 r. wyniósł 3,9%.

Nadal utrzymuje się niska podaż mieszkań i domów. Liczba ofert wystawionych na sprzedaż jest niższa niż przed rokiem o 16,6% i o 4,2 % niższa niż w poprzednim miesiącu.

 

„Sierpniowy, blisko 6%-owy, wzrost sprzedaży w stosunku do ubiegłego roku jest mocnym zakończeniem letniego sezonu zakupów mieszkań i domów. I choć w lipcu nastąpiła korekta, sierpień powrócił do koniunktury wzrostowej zapoczątkowanej na wiosnę i wczesnym latem. Połączenie wzrostu średnich cen i wzrostu sprzedaży na rynku nieruchomości mieszkalnych wskazuje, że obecny rynek jest rynkiem trwałym.” Dave Liniger, RE/MAX CEO, Prezes Zarządu i Współzałożyciel

RE/MAX National Housing Report wydawany jest co miesiąc od sierpnia 2008 r. Raport opiera się na danych z systemu MLS i obejmuje wszystkie typy nieruchomości mieszkaniowych dla około 53 metropolii w USA.

RE/MAX Polska www.remax-polska.pl

September_NHRFINAL.jpg

 

(19.09.2016)

http://www.remax.com/newsroom/press-releases/september-2016-remax-national-housing-report.htm

 

Lipiec 2016 – RE/MAX National Housing Report (19.08.2016)

Na amerykańskim rynku mieszkań i domów, po upalnym czerwcu, w lipcu nastąpiło lekkie ochłodzenie. W porównaniu z lipcem ubiegłego roku ceny spadły o 8,8%, a w porównaniu z czerwcem 2016 r. o 13,1%. W okresie ostatnich 7 lat przeciętny spadek cen w lipcu w porównaniu z czerwcem wynosił 8,2%. Średnia cena sprzedaży była wyższa o 4,7% niż w poprzednim roku, a o 1,3% niższa niż w czerwcu 2016 r. i wyniosła 225.000 USD.

Nadal utrzymuje się niska podaż mieszkań i domów. Liczba ofert wystawionych na sprzedaż jest niższa niż przed rokiem o 16,6% i o 3% niższa niż w poprzednim miesiącu.

„Po czerwcowym skoku w sprzedaży nieruchomości mieszkaniowych lipcowa korekta jest czymś normalnym. Można powiedzieć, że jest to typowa zmiana, jaką często obserwujemy na amerykańskim rynku. Oczywiście jeden miesiąc nie czyni trendu i wciąż przed nami kilka miesięcy tradycyjnego sezonu zakupów na rynku mieszkań i domów. Jednocześnie ważne jest, aby zwrócić uwagę na fakt, że ceny rosną bardzo umiarkowanie, a zmiany pokrywają się ze średnimi historycznymi. Dave Liniger, RE/MAX CEO, Prezes Zarządu i Współzałożyciel

RE/MAX National Housing Report wydawany jest co miesiąc od sierpnia 2008 r. Raport opiera się na danych z systemu MLS i obejmuje wszystkie typy nieruchomości mieszkaniowych dla około 53 metropolii w USA.

RE/MAX Polska www.remax-polska.pl

http://www.remax.com/newsroom/press-releases/home-sales-cool-price-increases-moderate.htm

August_NHR_FINAL (1)

Czerwiec 2016 – RE/MAX National Housing Report

Na amerykańskim rynku mieszkań i domów rozpoczął się popularny letni sezon. W czerwcu 2016 r. zarówno ceny, jak i sprzedaż rosły wraz z temperaturą. Zanotowano sprzedaż o 9,4% wyższą niż w maju 2016 r. oraz o 0,7% wyższą niż w analogicznym okresie przed rokiem. Średni wzrost sprzedaży w kolejnych miesiącach 2016 r. wyniósł 6,7%. Średnia cena nieruchomości mieszkaniowych wzrosła o 2,2% w porównaniu z czerwcem ubiegłego roku oraz o 3% w stosunku do maja 2016 r. i wyniosła do 229.90 USD. Nadal utrzymuje się niska podaż mieszkań i domów. Liczba ofert wystawionych na sprzedaż jest niższa niż przed rokiem o 15,6%.

„Ubiegły rok wydawał się od długiego czasu najlepszym rokiem pod względem sprzedaży nieruchomości mieszkaniowych. Obserwowana sprzedaż w tym roku jest powyżej ubiegłorocznych poziomów, co wygląda bardzo zachęcająco. Umiarkowane ceny są korzystne dla obecnego rynku. Choć właściciele nadal odnotowują wzrosty wartości swoich nieruchomości, to jednak prawdopodobieństwo, że dla kupujących ceny okażą się zbyt wysokie w stosunku do ich budżetu jest niewielkie. Musimy jeszcze poczekać na odbudowę zapasów ofert na rynku, ale stabilizacja jaką obserwujemy miesiąc po miesiącu to bardzo dobry znak. Dave Liniger, RE/MAX CEO, Prezes Zarządu i Współzałożyciel.

(14.07.2016)

FINALJuly2016_NHR (1)

RE/MAX National Housing Report wydawany jest co miesiąc od sierpnia 2008 r. Raport opiera się na danych z systemu MLS i obejmuje wszystkie typy nieruchomości mieszkaniowych dla około 52 metropolii w USA.

RE/MAX Polska www.remax-polska.pl

http://www.remax.com/newsroom/press-releases/july-2016-remax-national-housing-report.htm

 

Maj 2016 – RE/MAX National Housing Report (16.06.2016)

Na rynku amerykańskim mieszkań i domów popyt ze strony kupujących wzrasta. W maju 2016 r. zanotowano o 10,3% wyższą sprzedaż niż w kwietniu oraz o 5,1% wyższą niż w analogicznym okresie przed rokiem. Średni wzrost sprzedaży w kolejnych miesiącach 2016 r. wyniósł 4,6%. Średnia cena nieruchomości mieszkaniowych wzrosła o 3,5% w porównaniu z kwietniem i wyniosła do 222.475 USD. Nadal utrzymuje się niska podaż mieszkań i domów. Liczba ofert wystawionych na sprzedaż jest niższa niż przed rokiem o 14,8%.

„Sprzedaż domów i mieszkań w maju zwiększała się w tempie nieco wyższym niż średni miesięczny wzrost w bieżącym roku. Dzieje się tak pomimo tego, że liczba ofert wystawionych rynku jest bardzo niska. Jednocześnie stopy procentowe wyglądają na stabilne, co zachęca potencjalnych kupujących. Podwyżki cen nieruchomości są nadal na umiarkowanym poziomie i rosną w zrównoważonym tempie. Taki rynek poprawia u obecnych właścicieli motywację do sprzedaży, co może mieć pozytywny wpływ w przyszłości na poziom wystawianych ofert na sprzedaż.” Dave Liniger, RE/MAX CEO, Prezes Zarządu i Współzałożyciel

RE/MAX National Housing Report wydawany jest co miesiąc od sierpnia 2008 r. Raport opiera się na danych z systemu MLS i obejmuje wszystkie typy nieruchomości mieszkaniowych dla około 52 metropolii w USA.

RE/MAX Polska www.remax-polska.pl

http://www.remax.com/newsroom/press-releases/june-2016-remax-national-housing-report.htm

 

June2016_NHR

 

Kwiecień 2016 – RE/MAX National Housing Report (17.05.2016)

Na rynku amerykańskim mieszkań i domów dopiero rozpoczął się sezon zakupów, a już w kwietniu 2016 r. zanotowano o 7,5% wyższą sprzedaż niż w marcu oraz o 3,2% wyższą niż w analogicznym okresie przed rokiem. Średni wzrost sprzedaży w kolejnych miesiącach 2016 r. wyniósł 4,3%. Średnia cena nieruchomości mieszkaniowych wzrosła o 7,5% w porównaniu z marcem i wyniosła do 215.000 USD. Nadal utrzymuje się niska podaż mieszkań i domów. Liczba ofert wystawionych na sprzedaż jest niższa niż przed rokiem aż o 15,2%.

„Jest niska podaż nieruchomości, ale sprzedaż jest wyższa niż w ubiegłym roku. Kupujący zdają sobie sprawę z faktu niskich stóp procentowych dla kredytów hipotecznych i coraz większym optymizmem napawają ich pozytywne dane o gospodarce. Niewielkie wzrosty cen pozwalają z jednej strony sprzedającym czuć się bardziej komfortowo wystawiając nieruchomość na sprzedaż, ale z drugiej strony nie odstraszają osób planujących zakup.” Dave Liniger, RE/MAX CEO, Prezes Zarządu i Współzałożyciel

RE/MAX National Housing Report wydawany jest co miesiąc od sierpnia 2008 r. Raport opiera się na danych z systemu MLS i obejmuje wszystkie typy nieruchomości mieszkaniowych dla około 52 metropolii w USA.

NHR_May_2016

 

RE/MAX Polska www.remax-polska.pl

http://www.remax.com/newsroom/press-releases/may-2016-remax-national-housing-report.htm