Raport z rynku mieszkaniowego w Polsce

W 2015 r. przeprowadzono 412,5 tysiąca transakcji kupna / sprzedaży nieruchomości o łącznej wartości 102,6 mld złotych, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem, w którym odnotowano 323 tys. transakcji o łącznej wartości 76 mld złotych – czyli przyrost o 28% w przypadku liczby transakcji i aż o 35% w przypadku ich wartości.
Największy udział w obrocie miały: lokale 43,3% i nieruchomości gruntowe 39,7% w liczbie transakcji oraz 41,8% i 32,6% w wartości transakcji. Udział lokali w obrocie znacząco wzrósł w porównaniu z 2014 r., kiedy wynosił 40,4%, podczas gdy najwyższy udział ilościowy w obrocie miały nieruchomości gruntowe (42,4%).
Największa liczba transakcji miała miejsce w województwach: mazowieckim, dolnośląskim, wielkopolskim, śląskim i małopolskim, natomiast aż 47,3% całkowitej wartości transakcji przeprowadzonych w 2015 r. miało miejsce w trzech województwach: mazowieckim, małopolskim i dolnośląskim.

W grupie nieruchomości lokalowych największy udział miały lokale mieszkalne: 89,9% w ujęciu ilościowym i 89,1% w ujęciu wartościowym. Przeważał tu obrót na rynku wtórnym – 61,9% w liczbie i 52% w wartości sprzedanych lokali mieszkalnych. Najwięcej lokali mieszkalnych sprzedano w Polsce w województwach: mazowieckim, dolnośląskim, pomorskim i małopolskim. Łącznie w tych czterech regionach sprzedano 52,1% wszystkich lokali mieszkalnych, a wartość transakcji to 64,6% całkowitego obrotu w tej kategorii nieruchomości. W 2015 roku, zarówno w ujęciu ilościowym, jak i wartościowym odnotowano znaczący wzrost sprzedaży lokali mieszkalnych w odniesieniu do roku poprzedniego.
Średnie sprzedane w 2015 r. mieszkanie posiadało powierzchnię 53,6 mkw. i było nieznacznie tylko większe niż w roku poprzednim, gdzie średnia powierzchnia wyniosła 53,3 mkw. Średnia wartość sprzedanego mieszkania to 244.600 zł, przy średniej cenie za mkw. 4562 zł, podczas gdy w 2014 r. wielkości te wyniosły odpowiednio 219.600 zł i 4117 zł / mkw. W bieżącym, 2016, roku średnie ceny lokali mieszkalnych w poszczególnych kwartałach wynosiły: 4177 zł / mkw. – I kwartał, 4063 zł / mkw. – II kwartał i 3976 zł / mkw. – III kwartał.

Na rynku pierwotnym w 2015 r. najwięcej sprzedanych mieszkań miało powierzchnię z przedziału 40,1-60 mkw. (około 50% transakcji). Głównie były to lokale 2-izbowe (36,3%) i 3-izbowe (32,8%). Średnia powierzchnia sprzedanych mieszkań wyniosła 55,4 mkw.
Na zakup mieszkania na rynku pierwotnym wydawano przeciętnie 308,5 tys. zł, przy średniej cenie 5556 zł / mkw. Najwyższe ceny za mkw. odnotowano w województwie mazowieckim (6754 zł / mkw.) i małopolskim (6595 zł / mkw.), a najniższe były w województwie lubuskim (3296 zł / mkw.) i śląskim (3706 zł / mkw.).

Podobnie było na rynku wtórnym w 2015 r. – najwięcej sprzedanych mieszkań stanowiły również lokale o metrażach 40,1-60 mkw. (45,2%). Jednak tu największym powodzeniem cieszyły się lokale 3-izbowe (41,6%) i 4-izbowe (31,1%). Średnia powierzchnia sprzedanych mieszkań na rynku wtórnym była niższa niż na rynku pierwotnym i wyniosła 52,5 mkw.
W ubiegłym roku na zakup mieszkania na rynku wtórnym wydawano przeciętnie o ponad 100 tys. zł mniej niż na rynku pierwotnym i była to średnio kwota 205,3 tys. zł. Średnia cena mkw. mieszkania z tego rynku wyniosła 3911 zł, przy czym najwyższe ceny odnotowano w województwie mazowieckim (6559 zł / mkw.) i małopolskim (4923 zł / mkw.), a najniższe w województwie lubuskim (2391 zł / mkw.) i opolskim (2511 zł /mkw.).

Średnia powierzchnia lokalu 3-izbowego na rynku pierwotnym wynosiła 57,8 mkw., a taki lokal na rynku wtórnym był aż o 8 mkw. mniejszy i miał średnią powierzchnię 49,8 mkw.

Wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych odzwierciedlają realne zmiany cen zachodzące na tym rynku, a obliczane są przy zastosowaniu metody stratyfikacji, która polega na pogrupowaniu transakcji w możliwie homogeniczne warstwy, a następnie wyliczenie wskaźnika przy zastosowaniu systemu wag. W 2015 r. w odniesieniu do 2014 wynosił on 101,5, a w poprzedzającym okresie 101. Wcześniejsze lata, 2013/2012 i 2012/2011, charakteryzowały się wskaźnikiem na poziomie 96. W odniesieniu do 2010 roku wskaźnik cen w 2015 wyniósł 94,7, podczas gdy wcześniejsze wskaźniki w odniesieniu do 2010 to dla 2014: 93,3 i dla 2012: 92,4.

Na koniec 2015 r. całkowity zasób mieszkań w Polsce wynosił 14,1 miliona, o łącznej powierzchni 1039,1 mln mkw. W porównaniu z poprzednim rokiem zasoby te zwiększyły się o około 1%. Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę wynosiła 27 mkw. i nieznacznie wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim (o ok. 0,3%). Na jedno mieszkanie przypada w Polsce średnio 2,72 osoby. Choć wskaźnik ten ma tendencję malejącą – dla porównania, 10 lat temu wynosił 3, to jednak w stosunku do innych krajów Unii Europejskiej, gdzie najczęściej wynosi  2-2,5 osoby na mieszkanie, jest on jednym z najwyższych.  

W okresie styczeń-październik 2016 roku oddano do użytkowania o 9,2% więcej nowych mieszkań niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. O ponad 10% wzrosła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.

Obserwując rynek od 2009 r. można zauważyć, że roczna liczba transakcji wzrosła dwukrotnie, a wartość obrotu trzykrotnie. Widocznie wzrasta rynek lokali – jego udział zwiększył się z poziomu około 30% w latach 2009-2011 do ponad 40% w poprzednim roku.
Widoczna jest dominacja kilku regionów, gdzie obroty i liczba transakcji sięgają poziomu 50% ogólnej sprzedaży. Najczęściej kupujemy nieruchomości w województwach: mazowieckim, dolnośląskim, wielkopolskim, śląskim i małopolskim. Przewaga tych regionów wynika m.in. z dużej liczby mieszkańców na tych obszarach, atrakcyjnego rynku pracy i walorów inwestycyjnych.
W latach 2014 i 2015 miały miejsce wzrosty cen nieruchomości, ale obecny rok wykazuje już niewielką tendencję spadkową.
Większe mieszkania kupowane są na rynku pierwotnym. Za to na rynku wtórnym poszukujemy większej liczby izb. Takie preferencje wynikają m.in. z różnic w układzie pomieszczeń. W nowym budownictwie powierzchnie pokoi są większe i zdecydowanie częściej kuchnie są w aneksie, co redukuje liczbę izb w mieszkaniu, natomiast w starszych mieszkaniach kuchnie były najczęściej osobnymi pomieszczeniami. Przeciętny budżet na mieszkanie kupowane na rynku wtórnym jest o blisko 100 tys. mniejszy niż na rynku pierwotnym. Wszystko to wskazuje, że na rynek wtórny swoje kroki kierują osoby potrzebujące mieszkań tańszych, gdzie funkcjonalność zaplanowana była na mniejszych metrażach.
Wciąż mamy niedobory mieszkaniowe, co pokazuje wysoki wskaźnik liczby osób zamieszkujących jedno mieszkanie oraz stosunkowo niska powierzchnia mieszkania przypadająca na osobę w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej.
Na rynku dostępnych jest coraz więcej mieszkań z rynku pierwotnego. Bieżący rok na rynku pierwotnym zapowiada się podobnie do lat 2008-2009 r., kiedy oddawano do użytkowania około 160 tys. nowych mieszkań. Wzrastająca liczba wydanych pozwoleń na budowę wskazuje, że podaż na rynku pierwotnym w kolejnym roku również nie zmaleje.
Z drugiej strony deficyty mieszkaniowe są wynikiem nie tylko braku zasobu mieszkaniowego, ale przede wszystkim zależą od możliwości finansowych osób kupujących. Dlatego w najbliższych miesiącach należy spodziewać się utrzymania wysokiego poziomu sprzedaży przy stabilnym poziomie cenowym lub nawet ich nieznacznej redukcji. Agata Stradomska, Menadżer ds. marketingu i szkoleń, RE/MAX Polska.

Materiał przygotowany na podstawie raportów Głównego Urzędu Statystycznego: OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI W 2014 R., OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI W 2015 R., GOSPODARKA MIESZKANIOWA W 2015 R., Budownictwo mieszkaniowe w okresie I-X 2016 r., Komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego oraz danych EUROSTAT.

[AS] 29-11-2016 r.

Najbliższy rok na rynku nieruchomości

Jak zapowiada się 2016 rok na rynku nieruchomości? Jak zmiany przepisów wpłyną na obrót i ceny? Poniżej podsumowanie najbardziej znaczących zmian, które mogą wpłynąć na rynek nieruchomości.

  1. Kredyty hipoteczne

Jedną z najistotniejszych zmian, która wchodzi w życie z początkiem roku jest wyższy wymagany wkład własny dla kredytów hipotecznych. Z poziomu 10% w 2015 r. podniesiony został do 15% w 2016 r. Zmiana ta wynika z rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego, która stopniowo zwiększa wymagany próg minimalnego zaangażowania ze strony kredytobiorców, który docelowo w 2017 r. wyniesie 20%.

Jakby tego było mało, wprowadzany podatek bankowy spowoduje podwyższenie przez banki marż dla nowo udzielanych kredytów hipotecznych, co wpłynie na wzrost oprocentowania kredytu hipotecznego i zmniejszy zdolność kredytową kupujących.

Liberalizacja programu “Mieszkanie dla młodych” znacząco zwiększyła zainteresowanie skorzystaniem z wynikających z niego dopłat. Jeśli liczba chętnych do preferencyjnego kredytu będzie na tym samym poziomie co w ostatnich miesiącach, pula przyznanych na program środków finansowych w 2016 r. może się wyczerpać nawet przed połową roku.

Jedynym pocieszeniem w tym wszystkim wydają się być niskie stopy procentowe, które w 2016 r. mogą być jeszcze zredukowane, jeśli tak zdecyduje Rada Polityki Pieniężnej. Obniżanie stóp procentowych ma korzystny wpływ dla kredytobiorców spłacających kredyt ze zmienną stopą procentową opartą na wskaźniku WIBOR. Płacą oni niższą ratę, niż we wcześniejszym okresie. Dla tych, którzy zaciągają nowy kredyt przy niskich stopach referencyjnych oznacza to z jednej strony niższy, bieżący koszt kredytu oraz wyższą zdolność kredytową przy jego zaciąganiu, ale z drugiej oznacza to też niestety, że w przyszłości ich rata prawdopodobnie wzrośnie.

Ponieważ blisko połowa mieszkań w dużych aglomeracjach miejskich kupowana jest na kredyt, zmiany w zakresie udzielania kredytów hipotecznych mają znaczący wpływ na dostępność własnego M. Wyższy wkład własny spowoduje, że kupujący mieszkanie będą musieli mieć wcześniej zgromadzoną większą niż dotychczas ilość gotówki. Nawet jeśli niektóre banki zdecydują się na inne rozwiązania (np. dodatkowe ubezpieczenie niższego wkładu) to nie będzie to rozwiązanie powszechne (niektóre banki już dziś wymagają co najmniej 20% własnych środków), a i dla kredytobiorców oznaczać będzie to dodatkowy koszt. Wzrastające marże koszt miesięcznej raty jeszcze powiększą. Osoby, które będą chciały skorzystać w 2016 r. z kredytu będą albo częściej wybierały tańsze mieszkania – mniejsze lub położone na obrzeżach miast, albo też odkładały decyzję o zakupie na późniejszy czas, aby powiększyć posiadane oszczędności. Ci, którzy myślą o programie MdM powinni się spieszyć z zakupem mieszkania, aby nie brakło dla nich środków przyznanych na 2016 r.

  1. Obrót ziemią rolną

W 2016 r. czekają nas duże zmiany dotyczące transakcji nieruchomościami rolnymi. Przepisy, które mają wejść w życie od 1 maja będą rozszerzały krąg osób, którym przysługiwać będzie prawo pierwokupu, zmniejszy się także areał objęty prawem pierwokupu na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych. Zmiany zdecydowanie utrudnią i wydłużą proces samej transakcji, co może wpłynąć na ograniczenie popytu i spadek cen terenów rolnych, tj. takich, które nie leżą na obszarach objętych Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego o przeznaczeniu innym niż rolne.

Celem ustawodawcy jest zapobieżenie nadmiernej koncentracji posiadania gruntów rolnych oraz uprzywilejowanie osób prowadzących działalność rolniczą w prawie zakupu ziemi rolnej. Niestety, brak miejscowych planów w wielu miastach i gminach spowoduje, że utrudniony obrót będzie dotyczył też znacznej liczby terenów, które de facto nie są rolne (mogłyby zostać wykorzystane pod hale, magazyny, sklepy czy nawet osiedla mieszkaniowe, ale wskutek bardzo szerokiej definicji gruntów rolnych będą podlegały nowym restrykcjom). Jest więc nadzieja na długofalowy, pozytywny skutek wejścia tych przepisów, które zmobilizują gminy do szybszego opracowywania MPZP.

  1. Podatek od nieruchomości

Właściciele nieruchomości, których podatek nie przekracza kwoty 100 zł rocznie w 2016 r. nie będą mogli opłacić swojego zobowiązania w ratach, jak dotychczas, a wyłącznie jednorazowo. Dodatkowo, opodatkowaniu podlegać będą tzw. części wspólne, jak korytarze, klatki schodowe w budynkach wielorodzinnych czy komercyjnych, które dotychczas nie były opodatkowane. Korzystnym rozwiązaniem jest zmiana podatku od miejsc garażowych – podatek będzie naliczany indywidualnie każdemu posiadaczowi miejsca postojowego, zależnie od jego udziału. Ponadto podatek nie będzie pobierany od nieruchomości, jeśli jego wymiar będzie niższy niż koszty wysyłki decyzji podatkowej.

W przypadku nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkalne maksymalna stawka podatku to 75 gr / mkw. powierzchni użytkowej budynku i 47 gr / mkw. gruntu pod budynek mieszkalny.

Nowym rodzajem podatku jaki może wprowadzić gmina jest opłata reklamowa, która może być nakładana na właścicieli nieruchomości z tytułu umieszczonych na niej tablic czy urządzeń reklamowych.

Sumarycznie, w przypadku nieruchomości mieszkaniowych roczne kwoty podatku dla posiadaczy nieruchomości nie stanowią znaczącej pozycji w budżecie domowym.

 

Zmiany na rynku kredytów hipotecznych, choć ograniczą możliwość finansowania zakupu kredytem, nie będą znacząco wpływać na preferencje Polaków, którzy wolą być właścicielami nieruchomości, niż ją wynajmować. Z tego powodu będą szukać rozwiązań, na które ich stać – nie rezygnując z założonej opcji nabycia własnego M. Dlatego w miastach, w segmencie mieszkań tańszych – mniejszych, położonych w dalszych dzielnicach czy wymagających remontu zmiany te nie będą mieć zauważalnego wpływu. Dużym powodzeniem wciąż cieszą się mieszkania z rynku pierwotnego, szczególnie te, które spełniają kryteria programu MDM.

W dużych miastach widoczny jest niedobór mieszkań pod wynajem. Dziś baza dostępnych propozycji to głównie najem od osób prywatnych, i ta baza w dużych miastach przyrasta głównie dzięki drobnym inwestorom nabywającym nieruchomości pod wynajem. Takie inwestycje są wciąż bardzo opłacalne. Choć na rynku zaczynają pojawiać się gracze instytucjonalni, to widoczny jest niedobór ofert skierowanych do tej grupy osób, które jako alternatywę posiadania chcieliby wybrać najem, czyli mieszkań dostępnych długoterminowo, za przystępniejszą cenę. Z tego powodu najem jest postrzegany raczej jako sytuacja przejściowa – do czasu zakupu własnego mieszkania lub domu, a nie jako realna alternatywa zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych Polaków i z pewnością w najbliższym czasie się to nie zmieni.

[AS] 14-01-2016

Listopad 2015 – RE/MAX National Housing Report

Na rynku amerykańskim mieszkań i domów listopad był trzecim miesiącem tego roku kiedy sprzedaż była niższa, niż w analogicznym miesiącu roku poprzedniego. Choć w stosunku do listopada 2014 r. spadek ten wyniósł tylko 1,4%, to w porównaniu z poprzednim miesiącem sprzedaż była niższa aż o 22,6% (przeciętne spadki w listopadzie w stosunku do października w ostatnich latach były na poziomie 12%).

„Redukcje cen sprawiają, że nabycie domu lub mieszkania jest teraz bardziej przystępne. Dostępność nieruchomości poprawiają także niskie stopy procentowe kredytów hipotecznych, blisko historycznych minimów. Wielu kupujących będzie mogło skorzystać z tych możliwości, wybierając dla siebie nieruchomość w zimie, jeszcze przed typowym rozpoczęciem sezonu wiosennego.” Dave Liniger, RE/MAX CEO, Prezes Zarządu i Współzałożyciel

W ujęciu rok do roku za okres pierwszych 11 miesięcy 2015 r. nastąpił przeciętny wzrost sprzedaży nieruchomości mieszkaniowych o 4,6% w każdym miesiącu w stosunku do tego samego miesiąca roku ubiegłego. Choć w ujęciu rok do roku w listopadzie 2015 r. nastąpiła redukcja sprzedaży średnio o 1,4% – to w 25 z 53 obszarach metropolitalnych odnotowano wzrost sprzedaży, w tym w trzech obszarach wzrosty były dwucyfrowe. Największe wzrosty odnotowano: Augusta, ME +24, 5% Boise, ID +12, 9% Providence, RI +10, 5%

Średnia cena transakcyjna w listopadzie w porównaniu z październikiem 2015 r. zmniejszyła się o 0,5% i wyniosła 200,950 USD. Była ona równocześnie wyższa o 4,1% w porównaniu z listopadem poprzedniego roku (193,035 USD). W ujęciu rok do roku w zakresie wzrostów cen transakcji na rynku mieszkaniowym jest to 46. już miesiąc z kolei, gdzie ceny w porównaniu z analogicznym miesiącem roku ubiegłego są wyższe. Średni miesięczny wzrost cen nieruchomości mieszkaniowych (rok do roku, miesiąc do miesiąca) to 7,2%.

Wzrosty cen wystąpiły w 47 z 53 analizowanych obszarach metropolitalnych, z czego w 6 są to procentowo dwucyfrowe zmiany. Największe wzrosty cen w stosunku do listopada 2014 r. obserwowane były w Des Moines, IA +15,1% Denver, CO +13,0% San Francisco, CA +12,5%.

Liczba dni na rynku dla wystawionych ofert nieruchomości sprzedanych w październiku 2015 r.  wynosiła przeciętnie 65, tylko o średnio 3 dni więcej niż dla nieruchomości sprzedanych we W październiku 2015 r. W stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku jest ona niższa o 6 dni.

Listopad 2015 r. jest 32. miesiącem z rzędu, kiedy czas sprzedaży oferty jest 80 dni lub krótszy. Najkrótszy czas obecności na rynku dla nieruchomości sprzedanych w październiku 2015 r. był w San Francisco i Denver, gdzie potrzeba było tylko 28 i 31 dni, aby oferta znalazła nabywcę. Liczba dni na rynku to liczba dni pomiędzy wprowadzeniem po raz pierwszy oferty sprzedaży nieruchomości do systemu MLS, a dniem podpisania umowy sprzedaży.

Liczba ofert nieruchomości wystawionych na rynku w listopadzie 2015 r. była mniejsza o 8,3% w stosunku do października 2015 r. i o 13,3% w stosunku do listopada roku ubiegłego. Przeciętna miesięczna redukcja nieruchomości mieszkaniowych oferowanych na sprzedaż za 11 miesięcy tego roku w stosunku do roku poprzedniego wynosi 12,1%.

Wskaźnik czasu wyprzedaży (wszystkich ofert z rynku) to 5 miesięcy, wzrósł on w porównaniu z październikiem, kiedy wynosił 4,5 – podczas gdy 6 miesięcy oznacza równowagę pomiędzy sprzedającymi a kupującymi.

 

RE/MAX National Housing Report wydawany jest co miesiąc od sierpnia 2008 r. Raport opiera się na danych z systemu MLS i obejmuje wszystkie typy nieruchomości mieszkaniowych dla około 53 metropolii w USA.

RE/MAX Polska www.remax-polska.pl

http://www.remax.com/newsroom/press-releases/december-2015-remax-national-housing-report.htm

[AS] 23-11-2015

61% Europejczyków posiada własny dom

RE/MAX Europe: 61% Europejczyków posiada własny dom

W Pulsie Biznesu 01.12.2015, na s. 15 – ukazał się artykuł na podstawie wyników badań RE/MAX Europe, pt. “Wolnoć Tomku w swoim domku”

„Z Narodowego Spisu Powszechnego, który został opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny, wynika że w Polsce około 73% rodzin jest właścicielem mieszkania lub domu, w którym mieszkają. Pozostali mieszkańcy są głównie najemcami lokali komunalnych/gminnych, a tylko kilka procent osób wynajmuje mieszkania po cenie rynkowej. Średnia powierzchnia na osobę wzrasta – jest to obecnie około 25 metrów kwadratowych” – podsumowuje Agata Stradomska, Manager ds. Marketingu i Szkoleń RE/MAX Polska.

Wolnoć Tomku art mały

————————-

Informacje o wynikach badań RE/MAX Europe:

RE/MAX Europe: 61% Europejczyków posiada własny dom

Europejczycy przeznaczają 40% dochodów gospodarstwa domowego na zakup swojego mieszkania lub domu. W ich opinii te wydatki są coraz wyższe. Sześć na dziesięć osób mieszka z partnerem, a 39% z co najmniej jednym dzieckiem – to wnioski z badania przeprowadzonego niedawno przez RE/MAX Europe – najszybciej rozwijającą się siecią agencji nieruchomości w Europie.

Ponadto z reprezentatywnego badania RE/MAX Europe, przeprowadzonego w 16 europejskich krajach, na temat warunków mieszkaniowych i kosztów życia wynika, że 61% mieszkańców starego kontynentu jest właścicielem nieruchomości, w której zamieszkuje. Ponad jedna trzecia spośród 8 tys. ankietowanych Europejczyków oświadczyła, że mieszka we własnym domu, a mieszkanie posiada co czwarty z nich. Najwięcej właścicieli domów znaleźć można w Wielkiej Brytanii, Holandii i Włoszech. Z kolei w Szwajcarii, Niemczech i Austrii preferuje się wynajem. Kwota przeznaczana średnio przez gospodarstwo domowe na mieszkanie wynosi 40% jego dochodów netto.

Najbardziej niejednorodny obraz wyłania się z analizy tego z kim zamieszkujemy pod jednym dachem. W przypadku większości Europejczyków jest to partner, dziecko lub rodzice. Samotnie żyje 15% z nas, przede wszystkim w Szwecji, Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Na Słowacji i w Turcji takich osób jest mniej niż 5%.

W ujęciu średnim na potrzeby mieszkaniowe Europejczycy przeznaczają maksimum 40% swoich dochodów netto. Wydaje się więc, że osiągnięto górną granicę, jeśli chodzi o kwotę, którą moglibyśmy przeznaczyć na ten cel. Z drugiej jednak strony, po przyjrzeniu się tym danym bliżej, widać, że bylibyśmy skłonni zapłacić więcej pod warunkiem dostępu do lepszych warunków mieszkaniowych.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt:

RE/MAX Polska

www.remax-polska.pl

marketing@remax-polska.pl

[AS] 07-12-2015