Styczeń 2017 – RE/MAX National Housing Report (17.02.2017)

Na amerykańskim rynku mieszkań i domów styczeń był rekordowym pierwszym miesiącem roku w 9-letniej historii “Raportu” – z najwyższą sprzedażą, najwyższymi cenami i najkrótszą liczbą dni na rynku.

Według Dave’a Linigera (RE/MAX CEO, Prezes Zarządu i Współzałożyciel) zwiastuje to początek dobrego sezonu sprzedaży mieszkań i domów z szybszą sprzedażą i wyższymi cenami. Silny popyt ze strony kupujących oraz malejąca liczba ofert na rynku nieuchronnie będą prowadzić do wzrostów cenowych.

Liczba zamkniętych transakcji w styczniu 2017 r. w porównaniu ze styczniem 2016 r., który dotychczas był najlepszym styczniem w historii “Raportu, była wyższa o 4,5%.

Średnia cena wyniosła 208.500 USD i była wyższa niż w styczniu poprzedniego roku o 4,3%, choć niższa o 3% w odniesieniu do grudnia 2016 r.

Średni czas obecności nieruchomości na rynku w styczniu 2017 r. wynosił 66 dni. To więcej o 4 dni w porównaniu z grudniem 2016 r., ale o 5 dni mniej niż w styczniu 2016 r.

Liczba ofert wystawionych na sprzedaż w styczniu 2017 r. nadal maleje. Ofert sprzedaży jest o 4,3% mniej w porównaniu z poprzednim miesiącem i aż o 16,9% mniej w stosunku do ubiegłorocznego stycznia.

january2017nhr

RE/MAX National Housing Report wydawany jest co miesiąc od sierpnia 2008 r. Raport opiera się na danych z systemu MLS i obejmuje wszystkie typy nieruchomości mieszkaniowych dla około 53 metropolii w USA.

RE/MAX Polska www.remax-polska.pl

 

http://www.remax.com/newsroom/press-releases/february-2017-remax-national-housing-report.htm

 

Grudzień 2016 – RE/MAX National Housing Report (17.01.2017)

Na amerykańskim rynku mieszkań i domów silny grudzień zwieńczył najlepszy rok na tym rynku od czasu recesji. W ubiegłym roku sprzedaż nieruchomości mieszkaniowych była najwyższa w 8-letniej historii “Raportu” i przewyższyła wyniki 2015 r., dotychczas najlepszego roku w tym okresie. Aż w 9 miesiącach 2016 r., w odniesieniu do tego samego miesiąca poprzedniego roku, sprzedaż była wyższa.

W grudniu 2016 r. utrzymała się obserwowana w całym 2016 r. tendencja wzrostu cen i niskiej podaży. Choć miesiąc ten był jednym z trzech, w których sprzedaż była poniżej analogicznego miesiąca 2015 r. – w grudniu 2016 r. spadła o 1,8% w stosunku do grudnia 2015 r. – to jednak w blisko połowie badanych obszarów sprzedaż przewyższyła grudzień 2015 r., a w prawie dwóch trzecich obszarów przewyższyła sprzedaż w listopadzie 2016 r. Średni wzrost sprzedaży w odniesieniu do listopada 2016 r. wyniósł 1,7%.

Średnia cena sprzedaży była wyższa o 4,9% w porównaniu z grudniem 2015 r. i tylko o 1,8% niższa w odniesieniu do poprzedniego miesiąca, i wyniosła 216.000 USD.

Nadal mamy do czynienia z niską podażą mieszkań i domów. Liczba ofert wystawionych na sprzedaż w grudniu jest niższa niż przed rokiem o 17,9% oraz o 14% niższa niż w poprzednim miesiącu.

Średni czas obecności nieruchomości na rynku w grudniu 2016 r. wynosił 62 dni. To więcej o 3 dni w porównaniu z listopadem 2016 r., ale okres ten był też najkrótszym czasem sprzedaży obserwowanym w grudniu w całej historii “Raportu”.

 

RE/MAX National Housing Report wydawany jest co miesiąc od sierpnia 2008 r. Raport opiera się na danych z systemu MLS i obejmuje wszystkie typy nieruchomości mieszkaniowych dla około 53 metropolii w USA.

januarynhr

 

RE/MAX Polska www.remax-polska.pl

 

http://www.remax.com/newsroom/press-releases/january-2017-remax-national-housing-report.htm

Jak zapowiada się 2017 rok na rynku nieruchomości?

Jak zapowiada się 2017 rok na rynku nieruchomości? Poniżej podsumowanie najbardziej znaczących zmian, które mogą wpłynąć na rynek nieruchomości.

  1. Trudniej o kredyt.

Polacy nie należą do zamożnych i oszczędnych, dlatego chętnie korzystają z możliwości uzyskania kredytu hipotecznego na zakup własnego M. Jednak o ten będzie coraz trudniej. Zgodnie z rekomendacją Komisji Nadzoru Finansowego próg wymaganego wkładu własnego w 2017 wzrósł o kolejne 5% i obecnie wynosi 20%. Oznacza to, że kupujący mieszkanie muszą dysponować własnymi środkami finansowymi w wysokości ⅕ wartości nabywanego mieszkania.

Kolejnym utrudnieniem dla osób chętnych na skorzystanie z kredytu hipotecznego są planowane na 2017 r. zmiany w zakresie działań pośredników kredytowych, którzy, dotychczas wynagradzani przez banki, pomagają swoim klientom w znalezieniu najkorzystniejszych dla nich rozwiązań kredytowych. Zgodnie z projektowaną Ustawą o kredycie hipotecznym zmiany m.in. mają dotyczyć zasad wynagradzania pośredników, którzy, jeśli przepis wejdzie w życie, będą opłacani wyłącznie przez zlecających im usługę klientów, co zdecydowanie zmniejszy dostępność pośrednictwa kredytowego w Polsce.

  1. Programy rządowe.

Program “Mieszkanie dla Młodych”,  przewidziany na lata 2014-2018,  cieszył się w ubiegłym roku tak dużą popularnością, że już w marcu 2016 r. wyczerpała się pula środków przewidzianych na tamten rok, a niedługo później, bo w lipcu,  zakończono przyjmowanie wniosków z terminem realizacji 2017. Od 1 stycznia 2017 r. została odwieszona możliwość składania wniosków dla kredytów wypłacanych w 2017 r. i program MDM będzie dostępny, aż do wyczerpania pozostałej kwoty limitu. Ta chwila nadejdzie niestety jeszcze w styczniu, bo zainteresowanie jest ogromne. Później można będzie jedynie skorzystać ze środków przeznaczonych na ostatni rok programu.

Następny program rządowy – “Mieszkanie Plus”, będzie różnić się zdecydowanie w swojej konstrukcji od dotychczasowych form wsparcia mieszkalnictwa, stawiając na niedrogi wynajem mieszkań. Klucze do swojego M w ramach tego programu pierwsi mieszkańcy odbiorą w 2019 r. W przyszłych latach zarówno program “Mieszkanie Plus”, jak i pojawiający się na polskim rynku inwestorzy instytucjonalni, którzy będą dysponować dużą bazą mieszkań pod wynajem przyczynią się do redukcji wysokich dziś kosztów wynajmu, dzięki czemu zwiększy się dostępność i popularność tej formy mieszkalnictwa, jako alternatywy dla własnego M.

  1. Łatwiejsze procedury budowlane, droższa budowa.

Nowelizacja prawa budowlanego obejmuje szereg ułatwień dla postępowań urzędowych związanych z realizacją obiektów budowlanych. Ustawa wprowadziła zwolnienie niektórych robót budowlanych z pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, skróciła termin wniesienia sprzeciwu przez urząd, umożliwiła wprowadzenie ograniczonych zmian w projekt budowlany bez konieczności rozpoczynania procedur od nowa, a także doprecyzowała i ujednoliciła postępowania legalizacyjne w przypadkach dokonania samowoli budowlanej.

Ulegają także zmianie przepisy dotyczące warunków technicznych dla budynków, których budowa rozpoczyna się od 1 stycznia 2017 r. Nowe domy muszą być bardziej energooszczędne. Oznacza to zwiększone koszty budowy wynikające z konieczności zakupu lepszych jakościowo materiałów.

  1. Mały obrót ziemią rolną.

W maju 2016 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Zgodnie z uchwalonymi zmianami nabywcą nieruchomości rolnej może być zasadniczo rolnik indywidualny. Z uwagi na utrudnienia w nabyciu, a także późniejsze ograniczenia w zbyciu, nieruchomości rolne przestają pełnić funkcję lokaty kapitału, jak to miało miejsce w poprzednich latach, a stają się głównie zasobem użytkowym.

Po wejściu w życie znowelizowanych przepisów można już zaobserwować znaczne zmniejszenie się liczby transakcji ziemią rolną, i nie ma przesłanek, aby sytuacja ta zmieniła się w tym roku.

  1. Łatwiej będzie wyciąć drzewo.

Ułatwienie właścicielom nieruchomości wycinki drzew lub krzewów na własnej posesji to cel nowelizacji ustawy o ochronie przyrody oraz o lasach. Dzięki temu wycinka drzew i krzewów na własnej nieruchomości będzie możliwa bez zgody urzędu, o ile nie będzie wiązała się z prowadzeniem działalności gospodarczej. Z zezwoleń będą zwolnione drzewa, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza 100 cm w przypadku: topoli, wierzby, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego, a w przypadkach pozostałych gatunków drzew – 50 cm.

  1. Planowane zmiany w użytkowaniu wieczystym jeszcze nie teraz.

Zgodnie z przygotowywanymi przepisami, użytkowanie wieczyste gruntu pod budynkami wielorodzinnymi ma przekształcić się we własność z mocy prawa. Przepisy te pierwotnie miały wejść w życie już z początkiem roku, ale jednak tak się nie stało i obecnie planowane są od lipca 2017 r. Taka procedura przekształcenia użytkowania wieczystego we własność wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wielu właścicieli mieszkań, którzy do tej pory z jakichś przyczyn nie mogli dokonać takiej zmiany i wyeliminuje obawy o podwyżki opłaty rocznej w związku ze zmianą wartości gruntu.

 

11-01-2017 [AS]

Listopad 2016 – RE/MAX National Housing Report (16.12.2016)

Na amerykańskim rynku mieszkań i domów, pomimo typowego ochłodzenia sprzedaży w końcówce roku, listopad zakończył się wzrostem sprzedaży o ponad 19,1% w stosunku do ubiegłorocznego listopada i 1,4%-owym wzrostem cen w porównaniu z poprzednim miesiącem. Na przestrzeni ostatnich 8 lat ten listopad był listopadem o najwyższej jak dotąd sprzedaży na rynku mieszkaniowym.

Jak dotychczas, w 2016 r. odnotowano wzrosty cenowe w porównaniu rok do roku we wszystkich 11 miesiącach tego roku, a wzrosty sprzedaży w 9.

W listopadzie zanotowano niewielki spadek sprzedaży w stosunku do października 2016 r. o 1% i wzrost w porównaniu z ubiegłorocznym listopadem o 19,1%.

Średnia cena sprzedaży była wyższa o 8,9% w porównaniu z listopadem 2015 r., i o 1,4% wyższa w stosunku do poprzedniego miesiąca, i wyniosła 220.000 USD.

Nadal mamy do czynienia z niską podażą mieszkań i domów. Liczba ofert wystawionych na sprzedaż w listopadzie jest niższa niż przed rokiem o 17% i o 9,3% niższa niż w poprzednim miesiącu.

Średni czas obecności nieruchomości na rynku w listopadzie 2016 r. wynosił 59 dni. To więcej o 1 dzień w porównaniu z tegorocznym październikiem, ale mniej o 6 dni w stosunku do października 2015 r.

RE/MAX National Housing Report wydawany jest co miesiąc od sierpnia 2008 r. Raport opiera się na danych z systemu MLS i obejmuje wszystkie typy nieruchomości mieszkaniowych dla około 53 metropolii w USA.

RE/MAX Polska www.remax-polska.pl

http://www.remax.com/newsroom/press-releases/december-2016-remax-national-housing-report.htm

decemberinfographicfinal-1

Raport z rynku mieszkaniowego w Polsce

W 2015 r. przeprowadzono 412,5 tysiąca transakcji kupna / sprzedaży nieruchomości o łącznej wartości 102,6 mld złotych, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem, w którym odnotowano 323 tys. transakcji o łącznej wartości 76 mld złotych – czyli przyrost o 28% w przypadku liczby transakcji i aż o 35% w przypadku ich wartości.
Największy udział w obrocie miały: lokale 43,3% i nieruchomości gruntowe 39,7% w liczbie transakcji oraz 41,8% i 32,6% w wartości transakcji. Udział lokali w obrocie znacząco wzrósł w porównaniu z 2014 r., kiedy wynosił 40,4%, podczas gdy najwyższy udział ilościowy w obrocie miały nieruchomości gruntowe (42,4%).
Największa liczba transakcji miała miejsce w województwach: mazowieckim, dolnośląskim, wielkopolskim, śląskim i małopolskim, natomiast aż 47,3% całkowitej wartości transakcji przeprowadzonych w 2015 r. miało miejsce w trzech województwach: mazowieckim, małopolskim i dolnośląskim.

W grupie nieruchomości lokalowych największy udział miały lokale mieszkalne: 89,9% w ujęciu ilościowym i 89,1% w ujęciu wartościowym. Przeważał tu obrót na rynku wtórnym – 61,9% w liczbie i 52% w wartości sprzedanych lokali mieszkalnych. Najwięcej lokali mieszkalnych sprzedano w Polsce w województwach: mazowieckim, dolnośląskim, pomorskim i małopolskim. Łącznie w tych czterech regionach sprzedano 52,1% wszystkich lokali mieszkalnych, a wartość transakcji to 64,6% całkowitego obrotu w tej kategorii nieruchomości. W 2015 roku, zarówno w ujęciu ilościowym, jak i wartościowym odnotowano znaczący wzrost sprzedaży lokali mieszkalnych w odniesieniu do roku poprzedniego.
Średnie sprzedane w 2015 r. mieszkanie posiadało powierzchnię 53,6 mkw. i było nieznacznie tylko większe niż w roku poprzednim, gdzie średnia powierzchnia wyniosła 53,3 mkw. Średnia wartość sprzedanego mieszkania to 244.600 zł, przy średniej cenie za mkw. 4562 zł, podczas gdy w 2014 r. wielkości te wyniosły odpowiednio 219.600 zł i 4117 zł / mkw. W bieżącym, 2016, roku średnie ceny lokali mieszkalnych w poszczególnych kwartałach wynosiły: 4177 zł / mkw. – I kwartał, 4063 zł / mkw. – II kwartał i 3976 zł / mkw. – III kwartał.

Na rynku pierwotnym w 2015 r. najwięcej sprzedanych mieszkań miało powierzchnię z przedziału 40,1-60 mkw. (około 50% transakcji). Głównie były to lokale 2-izbowe (36,3%) i 3-izbowe (32,8%). Średnia powierzchnia sprzedanych mieszkań wyniosła 55,4 mkw.
Na zakup mieszkania na rynku pierwotnym wydawano przeciętnie 308,5 tys. zł, przy średniej cenie 5556 zł / mkw. Najwyższe ceny za mkw. odnotowano w województwie mazowieckim (6754 zł / mkw.) i małopolskim (6595 zł / mkw.), a najniższe były w województwie lubuskim (3296 zł / mkw.) i śląskim (3706 zł / mkw.).

Podobnie było na rynku wtórnym w 2015 r. – najwięcej sprzedanych mieszkań stanowiły również lokale o metrażach 40,1-60 mkw. (45,2%). Jednak tu największym powodzeniem cieszyły się lokale 3-izbowe (41,6%) i 4-izbowe (31,1%). Średnia powierzchnia sprzedanych mieszkań na rynku wtórnym była niższa niż na rynku pierwotnym i wyniosła 52,5 mkw.
W ubiegłym roku na zakup mieszkania na rynku wtórnym wydawano przeciętnie o ponad 100 tys. zł mniej niż na rynku pierwotnym i była to średnio kwota 205,3 tys. zł. Średnia cena mkw. mieszkania z tego rynku wyniosła 3911 zł, przy czym najwyższe ceny odnotowano w województwie mazowieckim (6559 zł / mkw.) i małopolskim (4923 zł / mkw.), a najniższe w województwie lubuskim (2391 zł / mkw.) i opolskim (2511 zł /mkw.).

Średnia powierzchnia lokalu 3-izbowego na rynku pierwotnym wynosiła 57,8 mkw., a taki lokal na rynku wtórnym był aż o 8 mkw. mniejszy i miał średnią powierzchnię 49,8 mkw.

Wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych odzwierciedlają realne zmiany cen zachodzące na tym rynku, a obliczane są przy zastosowaniu metody stratyfikacji, która polega na pogrupowaniu transakcji w możliwie homogeniczne warstwy, a następnie wyliczenie wskaźnika przy zastosowaniu systemu wag. W 2015 r. w odniesieniu do 2014 wynosił on 101,5, a w poprzedzającym okresie 101. Wcześniejsze lata, 2013/2012 i 2012/2011, charakteryzowały się wskaźnikiem na poziomie 96. W odniesieniu do 2010 roku wskaźnik cen w 2015 wyniósł 94,7, podczas gdy wcześniejsze wskaźniki w odniesieniu do 2010 to dla 2014: 93,3 i dla 2012: 92,4.

Na koniec 2015 r. całkowity zasób mieszkań w Polsce wynosił 14,1 miliona, o łącznej powierzchni 1039,1 mln mkw. W porównaniu z poprzednim rokiem zasoby te zwiększyły się o około 1%. Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę wynosiła 27 mkw. i nieznacznie wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim (o ok. 0,3%). Na jedno mieszkanie przypada w Polsce średnio 2,72 osoby. Choć wskaźnik ten ma tendencję malejącą – dla porównania, 10 lat temu wynosił 3, to jednak w stosunku do innych krajów Unii Europejskiej, gdzie najczęściej wynosi  2-2,5 osoby na mieszkanie, jest on jednym z najwyższych.  

W okresie styczeń-październik 2016 roku oddano do użytkowania o 9,2% więcej nowych mieszkań niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. O ponad 10% wzrosła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.

Obserwując rynek od 2009 r. można zauważyć, że roczna liczba transakcji wzrosła dwukrotnie, a wartość obrotu trzykrotnie. Widocznie wzrasta rynek lokali – jego udział zwiększył się z poziomu około 30% w latach 2009-2011 do ponad 40% w poprzednim roku.
Widoczna jest dominacja kilku regionów, gdzie obroty i liczba transakcji sięgają poziomu 50% ogólnej sprzedaży. Najczęściej kupujemy nieruchomości w województwach: mazowieckim, dolnośląskim, wielkopolskim, śląskim i małopolskim. Przewaga tych regionów wynika m.in. z dużej liczby mieszkańców na tych obszarach, atrakcyjnego rynku pracy i walorów inwestycyjnych.
W latach 2014 i 2015 miały miejsce wzrosty cen nieruchomości, ale obecny rok wykazuje już niewielką tendencję spadkową.
Większe mieszkania kupowane są na rynku pierwotnym. Za to na rynku wtórnym poszukujemy większej liczby izb. Takie preferencje wynikają m.in. z różnic w układzie pomieszczeń. W nowym budownictwie powierzchnie pokoi są większe i zdecydowanie częściej kuchnie są w aneksie, co redukuje liczbę izb w mieszkaniu, natomiast w starszych mieszkaniach kuchnie były najczęściej osobnymi pomieszczeniami. Przeciętny budżet na mieszkanie kupowane na rynku wtórnym jest o blisko 100 tys. mniejszy niż na rynku pierwotnym. Wszystko to wskazuje, że na rynek wtórny swoje kroki kierują osoby potrzebujące mieszkań tańszych, gdzie funkcjonalność zaplanowana była na mniejszych metrażach.
Wciąż mamy niedobory mieszkaniowe, co pokazuje wysoki wskaźnik liczby osób zamieszkujących jedno mieszkanie oraz stosunkowo niska powierzchnia mieszkania przypadająca na osobę w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej.
Na rynku dostępnych jest coraz więcej mieszkań z rynku pierwotnego. Bieżący rok na rynku pierwotnym zapowiada się podobnie do lat 2008-2009 r., kiedy oddawano do użytkowania około 160 tys. nowych mieszkań. Wzrastająca liczba wydanych pozwoleń na budowę wskazuje, że podaż na rynku pierwotnym w kolejnym roku również nie zmaleje.
Z drugiej strony deficyty mieszkaniowe są wynikiem nie tylko braku zasobu mieszkaniowego, ale przede wszystkim zależą od możliwości finansowych osób kupujących. Dlatego w najbliższych miesiącach należy spodziewać się utrzymania wysokiego poziomu sprzedaży przy stabilnym poziomie cenowym lub nawet ich nieznacznej redukcji. Agata Stradomska, Menadżer ds. marketingu i szkoleń, RE/MAX Polska.

Materiał przygotowany na podstawie raportów Głównego Urzędu Statystycznego: OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI W 2014 R., OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI W 2015 R., GOSPODARKA MIESZKANIOWA W 2015 R., Budownictwo mieszkaniowe w okresie I-X 2016 r., Komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego oraz danych EUROSTAT.

[AS] 29-11-2016 r.

Październik 2016 – RE/MAX National Housing Report (17.11.2016)

Na amerykańskim rynku mieszkań i domów październik był nie tylko drugim pod względem sprzedaży i najmniejszej liczby ofert wystawionych na rynek październikiem od 9 lat, ale też dodatkowo miesiącem o – jak dotychczas – największym wzroście cen w ujęciu rok do roku w 2016 r.

W miesiącu tym zanotowano wzrost sprzedaży w stosunku do września 2016 r. o 2% i spadek w porównaniu z ubiegłorocznym październikiem o 1%.

Średnia cena sprzedaży była wyższa o 8,3% w porównaniu z październikiem 2015 r., a o 1,6 % niższa w stosunku do poprzedniego miesiąca, i wyniosła 216.500 USD.

Nadal mamy do czynienia z niską podażą mieszkań i domów. Liczba ofert wystawionych na sprzedaż jest niższa niż przed rokiem o 15,9% i o 6,7% niższa niż w poprzednim miesiącu.

Średni czas obecności nieruchomości na rynku we wrześniu 2016 r. wynosił 58 dni. To więcej o 2 dni w porównaniu z tegorocznym wrześniem, ale mniej o 4 dni w stosunku do października 2015 r.

„Chociaż październik 2016 r. nie dorównał ubiegłorocznemu październikowi, to i tak wyniki sprzedaży oceniam bardzo dobrze. Od 13 miesięcy obserwujemy dwucyfrowy spadek nieruchomości liczby nieruchomości wystawionych na sprzedaż w ujęciu rok do roku. Nieuchronnie rynek będzie szedł więc w kierunku wzrostów cenowych.” Dave Liniger, RE/MAX CEO, Prezes Zarządu i Współzałożyciel

RE/MAX National Housing Report wydawany jest co miesiąc od sierpnia 2008 r. Raport opiera się na danych z systemu MLS i obejmuje wszystkie typy nieruchomości mieszkaniowych dla około 53 metropolii w USA.

RE/MAX Polska www.remax-polska.pl

http://www.remax.com/newsroom/press-releases/november-2016-remax-national-housing-report.htm

novembernhr

Wrzesień 2016 – RE/MAX National Housing Report (17.10.2016)

Na amerykańskim rynku mieszkań i domów we wrześniu zanotowano spadek w stosunku do sierpnia, co na przestrzeni ostatnich lat jest zjawiskiem typowym. Sprzedaż w porównaniu do poprzedniego miesiąca spadła o 11,7%, blisko przeciętnego spadku wrześniowego, który w ostatnich 8 latach wyniósł 11%. Natomiast w porównaniu z ubiegłorocznym wrześniem sprzedaż wzrosła aż o 2% i był to najlepszy wrzesień od 9 lat na rynku.

Średnia cena sprzedaży była wyższa o 5,1% w porównaniu z wrześniem 2015 r., a o 3,1% niższa w stosunku do poprzedniego miesiąca, i wyniosła 219.780 USD.

Nadal utrzymuje się niska podaż mieszkań i domów. Liczba ofert wystawionych na sprzedaż jest niższa niż przed rokiem o 15,1% i o 2,6% niższa niż w poprzednim miesiącu.

Średni czas obecności nieruchomości na rynku we wrześniu 2016 r. wynosił 56 dni. To więcej o 2 dni w porównaniu z tegorocznym sierpniem, ale mniej o 5 dni w stosunku do września 2015 r. Wrzesień był 42. miesiącem z rzędu, kiedy średni czas nieruchomości na rynku był poniżej 80 dni.

„Na rynku nieruchomości zazwyczaj we wrześniu dokonuje się mniej transakcji. Jest to typowy spadek po letnim sezonie wysokiej sprzedaży. Tym niemniej ten miesiąc był najlepszym wrześniem od 2008 r., odkąd prowadzony jest RE/MAX National Housing Report. Natomiast wzrost cen jest umiarkowany, na poziomie 5% w ujęciu rok do roku. To powoduje, że mamy rynek, z którego każdy może być zadowolony.” Dave Liniger, RE/MAX CEO, Prezes Zarządu i Współzałożyciel

RE/MAX National Housing Report wydawany jest co miesiąc od sierpnia 2008 r. Raport opiera się na danych z systemu MLS i obejmuje wszystkie typy nieruchomości mieszkaniowych dla około 53 metropolii w USA.

october2016_nhr

RE/MAX Polska www.remax-polska.pl

http://www.remax.com/newsroom/press-releases/october-2016-remax-national-housing-report.htm

Sierpień 2016 – RE/MAX National Housing Report

Na amerykańskim rynku mieszkań i domów, po lipcowej korekcie, sprzedaż znowu poszła w górę. W porównaniu z sierpniem ubiegłego roku sprzedaż wzrosła o 5,8%, a w porównaniu z lipcem 2016 r. o 2,8%. W tym czasie nastąpiły również wzrosty cen. Średnia cena sprzedaży była wyższa o 5,1% w porównaniu z sierpniem 2015 r. i o 0,4% w stosunku do poprzedniego miesiąca, i wyniosła 225.900 USD. Wzrost cen nieruchomości mieszkalnych od początku 2016 r. wyniósł 3,9%.

Nadal utrzymuje się niska podaż mieszkań i domów. Liczba ofert wystawionych na sprzedaż jest niższa niż przed rokiem o 16,6% i o 4,2 % niższa niż w poprzednim miesiącu.

 

„Sierpniowy, blisko 6%-owy, wzrost sprzedaży w stosunku do ubiegłego roku jest mocnym zakończeniem letniego sezonu zakupów mieszkań i domów. I choć w lipcu nastąpiła korekta, sierpień powrócił do koniunktury wzrostowej zapoczątkowanej na wiosnę i wczesnym latem. Połączenie wzrostu średnich cen i wzrostu sprzedaży na rynku nieruchomości mieszkalnych wskazuje, że obecny rynek jest rynkiem trwałym.” Dave Liniger, RE/MAX CEO, Prezes Zarządu i Współzałożyciel

RE/MAX National Housing Report wydawany jest co miesiąc od sierpnia 2008 r. Raport opiera się na danych z systemu MLS i obejmuje wszystkie typy nieruchomości mieszkaniowych dla około 53 metropolii w USA.

RE/MAX Polska www.remax-polska.pl

September_NHRFINAL.jpg

 

(19.09.2016)

http://www.remax.com/newsroom/press-releases/september-2016-remax-national-housing-report.htm

 

Lipiec 2016 – RE/MAX National Housing Report (19.08.2016)

Na amerykańskim rynku mieszkań i domów, po upalnym czerwcu, w lipcu nastąpiło lekkie ochłodzenie. W porównaniu z lipcem ubiegłego roku ceny spadły o 8,8%, a w porównaniu z czerwcem 2016 r. o 13,1%. W okresie ostatnich 7 lat przeciętny spadek cen w lipcu w porównaniu z czerwcem wynosił 8,2%. Średnia cena sprzedaży była wyższa o 4,7% niż w poprzednim roku, a o 1,3% niższa niż w czerwcu 2016 r. i wyniosła 225.000 USD.

Nadal utrzymuje się niska podaż mieszkań i domów. Liczba ofert wystawionych na sprzedaż jest niższa niż przed rokiem o 16,6% i o 3% niższa niż w poprzednim miesiącu.

„Po czerwcowym skoku w sprzedaży nieruchomości mieszkaniowych lipcowa korekta jest czymś normalnym. Można powiedzieć, że jest to typowa zmiana, jaką często obserwujemy na amerykańskim rynku. Oczywiście jeden miesiąc nie czyni trendu i wciąż przed nami kilka miesięcy tradycyjnego sezonu zakupów na rynku mieszkań i domów. Jednocześnie ważne jest, aby zwrócić uwagę na fakt, że ceny rosną bardzo umiarkowanie, a zmiany pokrywają się ze średnimi historycznymi. Dave Liniger, RE/MAX CEO, Prezes Zarządu i Współzałożyciel

RE/MAX National Housing Report wydawany jest co miesiąc od sierpnia 2008 r. Raport opiera się na danych z systemu MLS i obejmuje wszystkie typy nieruchomości mieszkaniowych dla około 53 metropolii w USA.

RE/MAX Polska www.remax-polska.pl

http://www.remax.com/newsroom/press-releases/home-sales-cool-price-increases-moderate.htm

August_NHR_FINAL (1)

Użytkowanie wieczyste – planowane zmiany

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przygotowuje przepisy, dzięki którym użytkowanie wieczyste gruntu pod budynkami wielorodzinnymi ma przekształcić się we własność, a zmiany mogą wejść w życie już od nowego roku.

Czym jest użytkowanie wieczyste. Użytkowanie wieczyste może być ustanowione na gruntach, które są własnością Skarbu Państwa bądź jednostki samorządu terytorialnego (gmina, miasto). Użytkownik wieczysty, czyli osoba lub podmiot mający prawo użytkowania wieczystego, korzysta z tego terenu jak właściciel. Ma prawo zabudować grunt – budynki wzniesione na tym gruncie są wtedy jego własnością. Ma prawo zbyć swoje prawo użytkowania wieczystego, może je też obciążyć. Prawo to jest też dziedziczone, czyli można otrzymać je w spadku.

Użytkowanie wieczyste jest dość powszechne w miastach, szczególnie tam, gdzie funkcjonuje budownictwo wielorodzinne. Wynika to z faktu, że tereny pod takie budownictwo były przekazywane właśnie przez miasto czy gminę, które niechętnie pozbywały się całkowicie swojej własności.

Z posiadaniem prawa użytkowania wieczystego związane są opłaty: opłata początkowa, płacona wraz z ustanowieniem tego prawa, oraz opłaty roczne. Opłaty są zależne od wartości danego gruntu (1% od wartości rocznie na cele mieszkaniowe i 3% na cele komercyjne). Ponieważ od jakiegoś czasu gminy regularnie, co 3 lata, dokonują aktualizacji ich wyceny, aby na jej podstawie skorygować opłatę, wielu użytkowników wieczystych w obliczu możliwych podwyżek zdecydowało się na wykupienie gruntu na własność. Sprzyjały temu również oferowane bonifikaty.

Jednak w przypadku budownictwa wielorodzinnego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność nie jest takie proste. Właściciele mieszkań posiadają udziały (ułamkową część) w prawie użytkowania wieczystego adekwatnie do powierzchni swojego lokalu. Aby prawo użytkowania wieczystego mogło zostać przekształcone we własność muszą taką chęć wyrazić użytkownicy wieczyści posiadający większość udziałów, co nie zawsze jest łatwe do zorganizowania. Nie wszyscy właściciele są dostępni, a niektórzy nie są zainteresowani jakimikolwiek zmianami. Dodatkowo wszędzie tam, gdzie muszą być podjęte grupowe decyzje zawsze możliwy jest czyjś sprzeciw, który komplikuje przeprowadzenie tego procesu.

Co taka zmiana oznaczać może dla właścicieli mieszkań. Projektowane zmiany przepisów mogą wyjść naprzeciw oczekiwaniom wielu właścicieli mieszkań, którzy do tej pory z jakichś przyczyn nie mogli przekształcić swojego prawa użytkowania wieczystego gruntu we własność. Wyeliminują również obawy o podwyżki opłaty rocznej w związku ze zmianą wartości gruntu.

Dokładne zasady przekształcenia podlegają jeszcze modyfikacjom. Być może użytkownicy wieczyści będą obowiązani wnosić opłaty do końca czasu, na który użytkowanie wieczyste było ustanowione, choć będą już właścicielami terenu. Opłaty te jednak nie powinny być już aktualizowane, a wyłącznie waloryzowane wskaźnikiem GUS. Tym niemniej ta zmiana jest oczekiwana przez wielu właścicieli lokali w budynkach wielorodzinnych, postawionych na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste.

[AS 28-08-2016]