Jak zapowiada się 2017 rok na rynku nieruchomości?

Jak zapowiada się 2017 rok na rynku nieruchomości? Poniżej podsumowanie najbardziej znaczących zmian, które mogą wpłynąć na rynek nieruchomości.

  1. Trudniej o kredyt.

Polacy nie należą do zamożnych i oszczędnych, dlatego chętnie korzystają z możliwości uzyskania kredytu hipotecznego na zakup własnego M. Jednak o ten będzie coraz trudniej. Zgodnie z rekomendacją Komisji Nadzoru Finansowego próg wymaganego wkładu własnego w 2017 wzrósł o kolejne 5% i obecnie wynosi 20%. Oznacza to, że kupujący mieszkanie muszą dysponować własnymi środkami finansowymi w wysokości ⅕ wartości nabywanego mieszkania.

Kolejnym utrudnieniem dla osób chętnych na skorzystanie z kredytu hipotecznego są planowane na 2017 r. zmiany w zakresie działań pośredników kredytowych, którzy, dotychczas wynagradzani przez banki, pomagają swoim klientom w znalezieniu najkorzystniejszych dla nich rozwiązań kredytowych. Zgodnie z projektowaną Ustawą o kredycie hipotecznym zmiany m.in. mają dotyczyć zasad wynagradzania pośredników, którzy, jeśli przepis wejdzie w życie, będą opłacani wyłącznie przez zlecających im usługę klientów, co zdecydowanie zmniejszy dostępność pośrednictwa kredytowego w Polsce.

  1. Programy rządowe.

Program “Mieszkanie dla Młodych”,  przewidziany na lata 2014-2018,  cieszył się w ubiegłym roku tak dużą popularnością, że już w marcu 2016 r. wyczerpała się pula środków przewidzianych na tamten rok, a niedługo później, bo w lipcu,  zakończono przyjmowanie wniosków z terminem realizacji 2017. Od 1 stycznia 2017 r. została odwieszona możliwość składania wniosków dla kredytów wypłacanych w 2017 r. i program MDM będzie dostępny, aż do wyczerpania pozostałej kwoty limitu. Ta chwila nadejdzie niestety jeszcze w styczniu, bo zainteresowanie jest ogromne. Później można będzie jedynie skorzystać ze środków przeznaczonych na ostatni rok programu.

Następny program rządowy – “Mieszkanie Plus”, będzie różnić się zdecydowanie w swojej konstrukcji od dotychczasowych form wsparcia mieszkalnictwa, stawiając na niedrogi wynajem mieszkań. Klucze do swojego M w ramach tego programu pierwsi mieszkańcy odbiorą w 2019 r. W przyszłych latach zarówno program “Mieszkanie Plus”, jak i pojawiający się na polskim rynku inwestorzy instytucjonalni, którzy będą dysponować dużą bazą mieszkań pod wynajem przyczynią się do redukcji wysokich dziś kosztów wynajmu, dzięki czemu zwiększy się dostępność i popularność tej formy mieszkalnictwa, jako alternatywy dla własnego M.

  1. Łatwiejsze procedury budowlane, droższa budowa.

Nowelizacja prawa budowlanego obejmuje szereg ułatwień dla postępowań urzędowych związanych z realizacją obiektów budowlanych. Ustawa wprowadziła zwolnienie niektórych robót budowlanych z pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, skróciła termin wniesienia sprzeciwu przez urząd, umożliwiła wprowadzenie ograniczonych zmian w projekt budowlany bez konieczności rozpoczynania procedur od nowa, a także doprecyzowała i ujednoliciła postępowania legalizacyjne w przypadkach dokonania samowoli budowlanej.

Ulegają także zmianie przepisy dotyczące warunków technicznych dla budynków, których budowa rozpoczyna się od 1 stycznia 2017 r. Nowe domy muszą być bardziej energooszczędne. Oznacza to zwiększone koszty budowy wynikające z konieczności zakupu lepszych jakościowo materiałów.

  1. Mały obrót ziemią rolną.

W maju 2016 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Zgodnie z uchwalonymi zmianami nabywcą nieruchomości rolnej może być zasadniczo rolnik indywidualny. Z uwagi na utrudnienia w nabyciu, a także późniejsze ograniczenia w zbyciu, nieruchomości rolne przestają pełnić funkcję lokaty kapitału, jak to miało miejsce w poprzednich latach, a stają się głównie zasobem użytkowym.

Po wejściu w życie znowelizowanych przepisów można już zaobserwować znaczne zmniejszenie się liczby transakcji ziemią rolną, i nie ma przesłanek, aby sytuacja ta zmieniła się w tym roku.

  1. Łatwiej będzie wyciąć drzewo.

Ułatwienie właścicielom nieruchomości wycinki drzew lub krzewów na własnej posesji to cel nowelizacji ustawy o ochronie przyrody oraz o lasach. Dzięki temu wycinka drzew i krzewów na własnej nieruchomości będzie możliwa bez zgody urzędu, o ile nie będzie wiązała się z prowadzeniem działalności gospodarczej. Z zezwoleń będą zwolnione drzewa, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza 100 cm w przypadku: topoli, wierzby, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego, a w przypadkach pozostałych gatunków drzew – 50 cm.

  1. Planowane zmiany w użytkowaniu wieczystym jeszcze nie teraz.

Zgodnie z przygotowywanymi przepisami, użytkowanie wieczyste gruntu pod budynkami wielorodzinnymi ma przekształcić się we własność z mocy prawa. Przepisy te pierwotnie miały wejść w życie już z początkiem roku, ale jednak tak się nie stało i obecnie planowane są od lipca 2017 r. Taka procedura przekształcenia użytkowania wieczystego we własność wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wielu właścicieli mieszkań, którzy do tej pory z jakichś przyczyn nie mogli dokonać takiej zmiany i wyeliminuje obawy o podwyżki opłaty rocznej w związku ze zmianą wartości gruntu.

 

11-01-2017 [AS]

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s